Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Жителите на община Шумен имат възможност да предават строителни и опасни отпадъци от домакинствата

Контейнери за събиране на строителни отпадъци от домакинствата са разположени в Шумен, в кварталите и в селата на общината, съобщават от пресцентъра на местната администрация. 
В тях може да се изхвърлят цели и натрошени тухли, бетон, тротоарни и паркинг елементи и части от тях, гипсови елементи, керемиди и цигли, мазилка, фаянсови и теракотни плочки, санитарни елементи и части от тях, сгурия, цимент и строителни лепила, пясък, пръст, чакъл, стъкла от прозорци (без дървесина и PVC). Забранено е в съдовете за строителни отпадъци да се изхвърлят мебели, килими, мокети, дрехи, смесени битови отпадъци, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци, отбелязват от общинския пресцентър. 
В Шумен контейнери за строителни отпадъци от домашни ремонти са поставени в двора на бившето военно поделение „Дивизията“. Съдовете са предназначени за ползване единствено от физически лица и служат за събиране на инертни строителни отпадъци в обем до 2 куб.м. По-големи количества отпадъци от строително-ремонтни дейности на граждани или фирми се изхвърлят в кариерата в село Златна нива, след разрешение за транспортиране, което се издава от Община Шумен, уточняват от пресцентъра ѝ. 
На сайта на общината е публикуван графикът за обслужване на съдовете за строителни отпадъци през февруари, както и този на мобилните пунктове, в които ще се събират през месеца опасни отпадъци от домакинствата, допълват от пресцентъра на местната администрация.  
От там припомнят, че в мобилните пунктове за предаване на опасни отпадъци жителите на Шумен, кварталите и населените места в общината могат да предават лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак, бояджийски материали, празни опаковки, обозначени със символи за опасност, домакински препарати и химикали, киселини, разтворители, основи, мастила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, препарати за растителна защита и борба с вредители, дървесина, която съдържа опасни вещества и др.
Община Шумен ще изгражда и система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, съобщи за БТА главният експерт „Екология“ в общинската администрация Живка Атанасова и припомни, че в общината има изградени системи за разделно събиране на отпадъци.

c