Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

В община Търговище 16 жилищни блока са одобрени за саниране, а 51 са в резервния списък

В община Търговище 16 жилищни блока са одобрени за саниране. Други 51 са в резервния списък, съобщиха от общинската администрация. 
Община Търговище подаде проектни предложения за саниране на 67 блока по програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради.
В страната общо 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.
По нея са получени общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърли близо четири пъти разполагаемия бюджет. Стартът на процедурата бе даден на 20.12.2022 г., като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

c