Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

В Генерал Тошево провеждат превантивна кампания по повод телефонни измами

РУ МВР Генерал Тошево, съвместно с Община Генерал Тошево в изпълнение на планираните действия за превенция на престъпността провеждат превантивна кампания във всички населени места на територията на общината по повод телефонни измами.

На 16 февруари, главен инспектор Красимир Манолов запозна кметовете на кметства и кметски наместници с мерките за предотвратяване извършването на телефонни измами. 

60 000 лева даде на телефонен измамник жена от село край Добрич

В тази връзка са изготвени информационни брошури с основни сценарий, които полицейските служители в малките населени места съвместно с кметовете ще разпространяват сред най-уязвимите групи сред населението.

c