Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Рекорд: Отнемат 521 незаконно придобити коли от регистратор от Добрич по иск на КПКОНПИ

Искът е за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 1 330 700 лева

Рекорден иск на КП КОНПИ срещу регистратор на автомобили от Добрич удовлетвори Окръжният съд в Добрич. Делото бе срещу Емил В.В. и жена му Гергана.

В началото на проверявания период те притежавали имущество на обща стойност 6 624.26 лева по банкови сметки и дялове във фирми. Освен това Е. В. В. притежавал и лек автомобил Опел Фронтера. В края на проверявания период Е.В.В. е едноличен собственик на капитала на „Бреза 1510“ЕООД, „Силвия Мирчева“ ЕООД, „Ивет 2610“ ЕООД, „Дона БГ“ ЕООД, „Елком“ ЕООД, „Вени Инжинеринг“ ЕООД и „Вени“ ЕООД. Дружествата са придобити общо за 16 250 лева. В края на проверявания период Е.В.В. притежава 10 леки автомобила на обща стойност 53 230 лева. Г.Е.Г. притежавала поземлен имот лозе с площ от 490 кв. м на стойност 2 287 лева. Междувременно тя купила още три автомобила два „Опел Зафира“ и един „Хюндай Санта Фе“.

Четири от търговските дружества на Е.В.В. в края на проверявания период притежавали автомобили, както следва „Бреза“ ЕООД - 51 броя, „Силвия Мирчева“ЕООД – 205 броя, «Ивет-2610»ЕООД – 141 броя и „Дона БГ“ЕООД – 118 броя.

Дружествата са прибили автомобилите по договори за покупко - продажба, след като самите дружества са били придобити от ответника. От съпоставката на заключенията на оценъчната и на икономическата експертиза, ведно с допълнителните уточнения в съдебно заседание на вещото лице по икономическата експертиза, следва, че пазарната стойност на всички, придобити и налични в края на проверявания период, автомобили на четирите дружества възлиза на 2 961 738 лева.

Проверката на вещото лице, извършило икономическата експертиза, установява, че в годините дружествата са декларирали, че не осъществяват дейност и/или не са подавали данъчни декларации и/или годишни финансови отчети.

Е.В.В. обяснил, че автомобилите са били предавани на румънски граждани с пълномощно да ги ползват и да си прехвърлят собствеността върху тях. Според съда обаче това не е доказано фактически, а и не е правно основание за преминаване на собствеността.

От събраната по делото информация от ОД на МВР – Добрич, сектор „Пътна полиция“, се установява, че не са регистрирани прехвърляния и промяна в собствеността на конкретните автомобили.

При притежавано в началото на проверявания период имущество на стойност 6 246.26 лева и един автомобил Опел Фронтера  в края на периода те са притежавали имущество на стойност 3 062 475 лева.

В хода на делото е установено, че в проверявания период ответниците имат средства от доходи и приходи общо в размер на 251 759.25 лева, а обичайните и извънредните им разходи възлизат общо на  118 348.18 лева. Така за проверявания период ответниците имат нетен доход в размер на 133 411.07 лева.

Разликата между нетния доход от 133 411.07 лева и стойността от 2 961 738 лева на притежаваното от тях в края на периода имущество е отрицателно число – 2 828 326.93 лева, което по смисъла на Закона за незаконно придолито имущество е „значително несъответствие“. Установеното несъответствие навежда, че притежаваното в края на проверявания период имущество е незаконно придобито.  

Съдът реши, че отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество 9 автомобила на съпруга, две коли на съпругата, от „Бреза 1510“ ЕООД - 51 автомобила, от „Силвия Мирчева“ ЕООД - 202 автомобила, от  „Ивет - 2610“ ЕООД - 140 автомобила, от Дона БГ ЕООД - 117 автомобила.

Сред автомобилите има много с марка "Мерцедес", "Алфа ромео", "Ауди", "БМВ" и др. с обявени пазарни цени от порядъка на 1500-2500 лева. Според запознати, реалната цена на някои от тези коли е 100 000 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.

c