Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Туристическият бранш се срещна с Инспекцията по труда в Добрич

Работодатели от туристическия бранш от област Добрич се срещнаха днес с екип от експерти на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич. Форумът бе организиран по инициатива на народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев и е от поредицата срещи на представители на бизнеса с институциите, която цели да се помогне на работодателите от реалния сектор за тяхната информираност с цел превенция и недопускане на нарушения. Експертите от „Инспекцията по труда“ запознаха в подробности присъстващите с разрешителния режим за наемането на лица, ненавършили 18-годишна възраст. Дадени бяха подробни указания за изискванията, които трябва да се спазват при наемането на непълнолетни. Работодателите бяха запознати с възможностите за самостоятелно изготвяне на оценка на риска. Това става, благодарение на специално разработена онлайн платформа на сайта на Главна инспекция по труда. Нагледно бе показано как това се прави за различните икономически сектори, включително „Хотелиерство и ресторантьорство“. Светлозар Стоянов, като представител на Търговско-промишлената палата – Добрич, отчете като много положителна стъпка възможността, която платформата дава. Димитър Димитров - председател на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите за Североизточна България, благодари за инициативата на народните представители и организираната среща. По думите му, много от работодателите в туристическия бранш са представители на малкия и среден бизнес и за тях подобни срещи с институциите са много полезни. Подобни срещи преди активния туристически сезон са много важни, дават възможност бизнесът и контролните органи да си подадат ръка и да работят „безаварийно“. По предложение на туристическия бранш народният представител Даниела Димитрова се ангажира да организира срещи във връзка с Регламента на защита на личните данни, който влиза в сила от 25 май. Тя изрази готовност да съдейства за работни срещи и с други институции при проявен интерес от бизнеса.
c