Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

София ще бъде домакин на Европейския иновационен кампус през 2023г.

Българският еврокомисар Мария Габриел откри първия по рода си форум „Европейски иновационен кампус“ заедно с кмета на Ница - Кристиан Естрози и областния управител на френския регион „Южен“ - Рено Мюзелие. Форумът е част от събитията, допринасящи за реализирането на Новата европейска иновационна програма, предложена от комисар Габриел. Двудневното събитие поставя в центъра регионите като движеща сила за свързване на иновационните екосистеми.  

Ролята на регионите за иновациите в Европа е ключова. С първото издание на Европейския иновационен кампус изпращаме силно послание за централната роля на регионите за изграждане на паневропейска иновационна екосистема. Сътрудничеството между всички участници в иновационния процес – региони и местни власти, висши учебни заведения, стартъпи и новатори, ще стимулира иновации, съобразени с местните нужди и носещи ползи за гражданите“, заяви Мария Габриел.

Иновационният форум се съсредоточава върху четири основни теми. На първо място, това е подкрепата за стартъпите и пробивните технологии като част от Новата европейска иновационна програма. Втората тема са културните и творческите сектори, като икономически двигател за развитие, иновации и растеж. Културата представлява 4% от БВП на ЕС, но има нужда да се подкрепи предприемачеството в сектора за създаване на иновативна екосистема на културата и творчеството.

Третото измерение се фокусира върху партньорствата между регионите, за да се гарантира, че иновациите достигат до всяко кътче на Европа. Със създаване на 100 „регионални иновационни долини“, Новата европейска иновационна програма цели свързването на иновативни региони с региони, имащи нужда да подобрят иновационния си капацитет. Освен това Европейският иновационен кампус ще мотивира много млади хора и жени предприемачи да застанат начело на инициативите за иновации в Европа.

Партньорства, новаторство и ориентираност към бъдещето – това са ключовите думи на Европейския иновационен кампус. Амбицията ми е форумът да стане ежегодна проява в подкрепа на новото поколение новатори, да насърчава сближаването между регионите и стимулира иновационния им потенциал. Радвам се, че инициативата вече има своето продължение. Вярвам в силата на София, като домакин на следващото издание през 2023 година, да бъде катализатор за иновации, творчество и таланти в Европа“ – заключи Мария Габриел.

c