Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

С по 3000 лв. ще подпомагат двойките с репродуктивни проблеми в Добрич

Пет двойки с репродуктивни проблеми, през тази година ще могат да получат финансиране от по 3 000 лева. Това реши Общинският съвет в Добрич, който одобри Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич. Основната причина за приемането му е задълбочаващата се тенденция към отрицателен естествен прираст в Община Добрич и нарастващия брой на хората с репродуктивни проблеми, които очертават необходимостта от набелязване на мерки за стимулиране на демографското развитие. От общинската администрация посочват, че след 1990 г. демографското развитие на страната и, в частност на област Добрич, се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. Една от основните причини за тази тъжна статистика е безплодието. През последните години нараства броят на двойките с репродуктивни проблеми. По статистика, в България те са над 145 000 и всяка шеста двойка или 15 % от населението се сблъсква с този проблем. Правилникът предвижда заявленията за финансово подпомагане за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми да се разглеждат от комисия, сформирана със заповед на кмета на Добрич. В състава й ще влизат зам.-кметът „Хуманитарни дейности”, който ще е и председател, общински съветници, двама служители на общинска администрация и лекар специалист по акушерство и гинекология, по възможност с допълнителна квалификация в областта на асистираната репродукция. Един от критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, е да са с постоянен или настоящ адрес в Добрич. Те трябва да са пълнолетни, да имат завършено средно образование, да са семейни двойки или двойки, живеещи на семейни начала, както и да е налице доказан стерилитет, лечим единствено с методите на асистираните репродуктивни технологии. Документите ще се разглеждат от комисия, в която ще има и специалист по акушерство и гинекология. Средствата ще се осигуряват от общинския бюджет. Предвижда се до края на тази година да бъдат подпомогнати пет двойки, като средствата ще бъдат осигурени след актуализацията на бюджета.
c