Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

С одобрения кредит за нов център на Добрич ще се реконструират 44 декара площ

С 24 гласа „за“, 0 против и 10 „въздържал се“ Общинският съвет на Добрич одобри изтеглянето на кредит до 12 000 000 лева за изграждане на нов градски център. Те ще стигнат за реконструкция на 44 декара площ.

Повече от два часа продължиха дебатите по време на днешната сесия на Общинския съвет на Добрич по предложението на кмета Йордан Йорданов да бъде изтеглен кредит до 12 милиона лева за нов център на града. В обсъждането се включи и екипът, изработил техническото задание за проекта. Разяснения по заданието даде арх. Явор Панев.

В понеделник – 1 август, ще бъде обявен анонимен международен конкурс за идеен проект за центъра на Добрич. Предвижда се той да продължи четири месеца. След това постъпилите проекти ще бъдат оценени от 9-членно жури, което ще включи и чуждестранни архитекти. Журито ще избере 3 проекта, които ще бъдат представени на обществеността в града и на Общинския съвет, за да бъде избран най-добрият.

След дебати в залата, към решението по докладната записка бяха допълнени няколко точки по предложение на арх. Емилия Добрева. Прие се изборът на идейния проект, по който ще се работи, да стане с решение на Общинския съвет. Усвояването на кредита ще става на етапи, съгласувани по дейност и размер с ОбС. Окончателното плащане към изпълнителя ще стане след произнасяне на авторския надзор. Всяко тримесечие след датата на сключване на договора за изпълнение съветниците ще получават отчет относно извършените дейности и изразходваните средства.

В началото на дебатите Йорданов припомни, че още през март 2012 г. Общината е описала нередности в работата на изпълнителя „Добрич Градска среда“ – пукнати плочи и нарушени фуги. И в следващи години са констатирани счупени и пукнати плочи и разрушени фуги. През 2017 година е възложено вземане на проби, показали, че от 33 плочки само 5 отговарят на изискванията за якост и натиск. Пробите за студоустойчивост са показали, че няма такава. В резултат на проверките се оказало, че 1 900 кв. м. плочи са напукани, повдигнати или счупени. Изпълнителят Кирчо Апостолов не е пожелал да разпише протокола от проверките. Йорданов припомни и че първоначално заложената дебелина на плочките е била намалена.

Арх. Панев обясни, че предстои да се изготви дългосрочна визия как да бъде структуриран центърът и изграждането му ще бъде на етапи. Идеята е в пространството да има повече зелени площи, достъпна среда, комфортни за пешеходците зони. Не се знае към момента какъв точно ще бъде видът на настилката на новия център, ще се очаква архитектите да дадат решения. Тя трябва да бъде износоустойчива и мразоустойчива. В залата бе предложено средствата да се насочват най-рационално – първо към настилката, която е най-тревожното нещо в момента, а след това към озеленяване и други дейности.

Стана ясно, че одобреният кредит ще стигне за реконструкция на 44 дка площ от пешеходната част в центъра. Има и втора зона от 124 дка, която обхваща пространства до кино „Добрич“ и пл. „Тракийски“. Как ще се финансира тя не е ясно. Общински съветници предложиха при възможност да се кандидатства по европроекти.

Според кмета Йорданов реално строителните дейности могат да започнат след средата на 2023 година.

Срокът за усвояването на кредита е до 3 години от датата на сключване на договора за кредит, като този период е гратисен за погасяване на главницата. След изтичане на този период, остатъкът за плащане ще бъде разсрочен на равни месечни вноски до 15 години от датата на сключване на договора за кредит. Предвижда се лихвеният процент да е равен на основния лихвен процент обявен от Българска народна банка (БНБ) плюс надбавка не повече от 2.5 процентни пункта годишно.

Предвижданите разходи за погасяване на дължимите главница и лихви са максимално до 1 300 000 лева за година.

c