Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

С 6 проекта община Добричка кандидатства пред ПУДООС

За поредна година кметства, детски градини и училища на територията на община Добричка кандидатстваха с проектни предложения в Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 г.” финансирана от ПУДОС и МОСВ, съобщиха от общинската администрация. Бяха разработени 6 проектни предложения от кметства и кметски наместничества – Поп Григорово, Долина, Златия, Плачи дол, Методиево, Стефан Караджа, 6 детски градини – Плачи дол, Долина, ведрина, Стефаново, Одърци, Овчарово и 1 училище в с.Овчарово на обща стойност 83 108 лева. По проектите се предвижда озеленяване с ниска растителност, подрязване на съществуващите храсти и оформяне на цветни лехи, пейки и кошчета за боклук. Съществуващата дървесна растителност ще се оформят короните и почистят изсъхналите клони. В свободното пространство се предвижда да се обособят кътове за спортни игри: стрийт уреди,фитнес уреди и тенис маси; кътове за отдих и детски съоръжения. С реализацията на дейностите заложени в проектите ще се  приобщят децата, учениците и техните родители към идеята за почистване и опазване на околната среда. Ще се затвърди у тях положително и грижовно отношение към природата. Ще се обогатят знанията на децата и учениците чрез игрови методи и средства. Ще се научат да съпреживяват всеки момент сред природата и да го претворяват, като пряко ще участват във дейностите на проекта – почистване, окопаване, залесяване и засяване на семена от цветя, поливане, направа на алпинеум и цветна алея, както и  изработване на къщички за птици. Участие в различните празници, драматизации и игри с пъзели от екологични материали.
c