Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Превръщат част от бившата болница в Ген. Тошево в Център за стари хора

След ремонта един от корпусите на бившата болница в Генерал Тошево ще се превърне в Център за настаняване от семеен тип на стари хора. Извършва се вътрешно преустройство на част от първия етаж на сградата, съобщават от общинската администрация. Ще бъдат изградени нови мокри помещения и външни стълби.  Ще има 3 стаи с по 3 легла, 2 стаи с по 2 легла и още 2 стаи с по 1 легло, всичките с бани към тях. Освен това ще има две стаи с по 4 легла за временно настаняване. Предвидени са и помещения за общо ползване, които включват лекарски кабинет и манипулационна със санитарен възел, стая за нощно дежурство, дневна столова, зала за рехабилитация и лечебна физкултура. Предвидена е и стая-изолатор с баня към нея.   

Предвидена е и паркова площ за озеленяване на терен от 1292 кв. м, м2, който е в  двора на сградата на бившата болница в града, съобщават от общинската администрация.

Изпълнението на проекта се финансира по Програмата за развитие на селските райони и е на стойност 588 331,15 лв. с ДДС а срокът на изпълнение на строителните дейности е шест месеца. 

c