Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Правят индустриален парк в Добрич на мястото на бивше военно поделение

Извънредна сесия на 9 февруари иска кметът Йордан Йорданов, за да се учреди общинско дружество „Индустриален парк Добрич“. Целта е Общината да е пилотна по Национален план за възстановяване и устойчивост

Искане за свикване на извънредно заседание на Общинския съвет в Добрич на 9 февруари внася кметът Йордан Йорданов, съобщи той в профила си във фейсбук. На него той ще предложи да се учреди еднолично дружество „Индустриален парк Добрич“, с едноличен собственик на капитала Община град Добрич.

„Това ще даде право на Общината да кандидатства по проект за изграждане на довеждаща инфраструктура по Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по Национален план за възстановяване и устойчивост. За финансиране за изграждане на инфраструктура вътре в парка ще имаме възможност да кандидатстваме и по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която все още не е стартирала“, посочва Йорданов.

По думите му вече са направени всички подготвителни дейности, за да може Добрич да е пилотна община по плана и именно тук да се изгради индустриален парк.

Припомня, че през 2005 г. държавата прехвърли правото на собственост на терен бивше военно поделение в град Добрич с площ 424 248 кв. м. на Община град Добрич.

Изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на Индустриален парк Добрич с площ от 343 814 кв. м  е разрешено от Общински съвет град Добрич с Решение №30-15 от протокол №30/25.01.2022г. Изработеният ПУП-ПРЗ на Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационнотранспортна и идейна вертикална планировка е приет с Решение 36-19 от 28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич. Решението е влязло в законна сила.

c