Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

От ГЕРБ-СДС искат на сесията през май да се обсъди новата транспортна схема в Добрич

По предложение на общинския съветник от групата на ГЕРБ-СДС д-р Камелия Койчева, направено на председателския съвет, на предстоящата сесия на Общински съвет в Добрич на 30 май ще бъде изискана и обсъдена информация за въведената нова транспортна схема. Настоява се да бъдат предоставени данни относно пътникопотока по въведените маршрутни линии, удовлетвореност на гражданите (наличие на жалби и сигнали във връзка с въведените нови маршрутни линии), спазване на разписанията от градския транспорт, наличие на изградена инфраструктура- спирки, заслони, означения и спазване на правилата за безопасност на движението.

Ще бъде изискан и обсъден докладът на Катя Петкова- управител на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, до кмета относно новата транспортна схема. Председателят на ОбС настоя тази информация да бъде обсъдена в точка “Други”. Независимо от уверенията на кмета, че въпросът за транспортната схема ще бъде обсъден на сесията през юни, съветниците от ГЕРБ -СДС считат, че този въпрос изисква навременен анализ и предприемане на бързи и адекватни мерки с оглед постигане на удовлетвореност у гражданите и разрешаването на проблемите, създадени след въвеждане на новата транспортна схема.

c