Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Предлагат промени в транспортната схема на Добрич - нови спирки и корекции на маршрути

За реализацията им трябват още 30 шофьори. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2024 година

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект за промени в Транспортната схема на града. Предложението до Общинския съвет е внесено от Росица Йорданова, зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”.

Тя посочва, че с решение от 28 март Общинският съвет утвърди нова общинска транспортна схема, която влезе в сила от 1 май. Вследствие на практическото изпълнение на възложените маршрутни разписания, в Общината  постъпиха множество сигнали от граждани за подобряване на транспортното обслужване. Това наложи да бъдат предприети действия за промени в общинската транспортната схема. Със Заповед на кмета  от 19 май беше сформирана комисия, която имаше за задача да разгледа и обсъди всички предложения и сигнали от граждани и да предложи конкретни действия и промени в маршрутните разписания на общинската транспортна схема. 

Членовете на комисията са извършили обход с автобус на „Градски транспорт Добрич” ЕООД по определени улици, маршрути и спирки от общинската транспортна схема, с цел да се установят на място конкретни проблеми, както и възможни решения на тях.

На 13 юни комисията предостави доклад на кмета с конкретни предложения за промени в маршрутните разписания на общинската транспортна схема, които беше одобрен. Той издаде заповед, с която определи комисия със задача да проведе заседание, на което да разгледа и обсъди предложенията за промени в маршрутните разписания и да ги внесе за утвърждаване в Общински съвет. Второто заседание е проведено на 4 септември и на него комисията се е запознала с направени предложения за промени в общинската транспортна схема:

 • Линия № 1 ж.к Строител – АПК

- да се осъществява кръгово движение в жк Строител по часовниковата стрелка а именно: от АПК към жк Строител – по ул. Каменица, надясно по ул. Ружа, наляво по ул. Боряна, надясно покрай бл. 60, надясно по ул. Оп. Димитър Ковачев, наляво по ул. Каменица и по маршрута си към АПК.

- разкриване на спирка „26 ЦДГ „Звънче“ в района на кръстовището на ул. Каменица с ул. Оп. Димитър Ковачев в посока Строител – на тротоара при оградата на 26 ЦДГ „Звънче“ (20 метра след кръстовището).

- разкриване спирка „Бл. 12 ул. Христо Ботев“– след изхода от паркинга на супермаркет „Томи“ (30 метра източно след кръстовището на ул. Теменуга и ул. Христо Ботев) в посока АПК;

 • Линия № 2 ж.к Балик – Старт

- разкриване на автобусна спирка СУ „Климент Охридски“ по бул. „Русия“ в посока ж.к Балик;

- спирка Кауфланд се измества от кръстовището на бул. „Русия“ до пешеходната пътека при ул. „Тунджа“;

- реализиране на маршрутна промяна посока Старт: – след Исторически музей маршрутът продължава по бул. „3ти март“ до ул. „Панайот Хитов“, и се разкрият следните спирки: „Летен театър“, „Любен Каравелов“. Отпадат спирки „Старият орех“, СУ „П.Р. Славейков“ и „Била“.

- реализиране на маршрутна промяна посока жк „Балик“: – от бул. Добричка епопея, маршрутът продължава по бул. „3ти март“ до бул. „25-септеври“. Разкриват се спирки: бул. „3-ти март“, „Любен Каравелов“, и „Летен театър“ . Отпадат спирки „МБАЛ“, „Кодиак“ , СУ „П.Р. Славейков“ и „Старият орех“.

 

 • Линия № 3 кв. Изгрев – АПК

- разкриване на спирка „Нова поща“ на ул. Христо Ботев в посока АПК – на съществуващата спирка „Нова поща“ срещу ОУ „Панайот Волов“;

- реализиране на маршрутна промяна посока АПК: – от бул. „25-ти септември“, наляво по ул. Отец Паисий, надясно по бул. Добруджа и продължава по маршрута си, като се разкрият нови спирки: ОУ „Никола Вапцаров“ – на 20 метра преди кръстовището на ул. Отец Паисий с ул. Св. Иван Рилски, сп. „Тракийски“.

- реализиране на маршрутна промяна посока жк „Изгрев“: – от бул. „Добруджа“, направо по бул. „Добруджа“, наляво по ул. Отец Паисий, надясно по бул. 25-ти септември и по маршрута си, като се разкрият следните спирки: Сп. „Тракийски“ – на съществуващата спирка; ОУ „Никола Вапцаров“ – на съществуващият тротоар на ул. Отец Паисий след кръстовището с ул. Климент Охридски;

 • отпада спирка „Георги Иванов“ двупосочно.
 • Линия № 4 Депо – Гробищен парк

- разкриване на нова спирка „26 ЦДГ „Звънче“;

- разкриване на спирка „Бл. 12 ул. Христо Ботев“ на ул. Христо Ботев;

- разкриване на спирка „Добротица бл. 37“ в посока „Гробищен парк“ Разполага преди кръстовището с локалната улица за достъп към блокове 22 и 24. на ул. Любен Станчев;

 • Линия № 4А Депо – Гробищен парк – актуализира са маршрутно разписание;
 • Линия № 5 ж.к Балик – ж.к. Север

- разкриване на нова спирка в посока към пазар Балик - „26 ЦДГ „Звънче“;

- разкриване на нова спирка „Бл. 12 ул. Христо Ботев“.

 • Линия № 6 ж.к Балик – МБАЛ

- реализиране на маршрутна промяна в посока МБАЛ: – от ул. „Ружа“, наляво по ул. „Каменица“, надясно по ул. Бойчо Огнянов, надясно по ул. Христо Ботев, наляво по ул. Генерал Георги Попов и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: сп. „Емона“ на ул. Бойчо Огнянов,; ж.к. „Христо Ботев“ (Джеронимо). Отпадат спирки „бл. 9 , ул. Каменица“ и „ж.к. Христо Ботев“ разположена на ул. Генерал Георги Попов.

- реализиране на маршрутна промяна посока жк Балик: – от ул. „Генерал Георги Попов“, надясно по ул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Бойчо Огнянов, наляво по ул. „Каменица“, надясно по ул. „Ружа“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „ж.к. Христо Ботев“ (Джеронимо), сп. „Емона“ на ул. Бойчо Огнянов,. Отпадат спирки „жк Христо Ботев“, разположена на ул. Генерал Георги Попов и „бл. 9“ , ул. „Каменица“.

- разкрива се нова спирка „26 ЦДГ „Звънче“.

 • Линия № 7 Промишлена зона Изток – Сердика

- реализиране на маршрутна промяна в посока Сердика – от ул. „Никола Петков“, наляво по улицата, разположена северно от училище „Дора Габе“, надясно по ул. „Стефан Стамболов“ (жк Дружба-4), надясно по ул. „Стефан Стамболов“, наляво по ул. „Никола Петков“ и продължава по маршрута си. Разкрива се нова спирка „Дружба 4“.

- реализиране на маршрутна промяна в посока ПЗ Изток – от ул. „Никола Петков“, надясно по ул. „Стефан Стамболов“, наляво по ул. „Стефан Стамболов“ (жк Дружба-4), наляво по улицата, разположена северно от училище „Дора Габе“, надясно по ул. „Никола Петков“ и продължава по маршрута си. Разкрива се нова спирка „Дружба 4“.

- спирка Кауфланд се измества от кръстовището на бул. „Русия“ до пешеходната пътека при ул. „Тунджа“;

- реализиране на маршрутна промяна в посока Сердика – от бул. „25-ти септември“, наляво по ул. „Поп Богомил“, надясно по ул. „6-ти септември“, надясно по ул. „Ангел Стоянов“, наляво по „бул. 25-ти септември“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „ПГ по транспорт“ на ул. „6-ти септември“– 30 метра северно след кръстовището с ул. Поп Богомил; „сп. Генерал Тодор Кантарджиев“ на ул. „6-ти септември“– 30 метра северно след кръстовището с ул. „Генерал Тодор Кантарджиев“; спирка „Птицекланица“ на ул. „6-ти септември“– 80 метра, южно преди кръстовището с ул. „Ангел Стоянов“; сп. „Военно гробище“ на ул. „Ангел Стоянов“ на съществуваща спирка за линии 4 и 11; Отпадат автобусни спирки „Обувен завод“, „Добруджанска мебел“ и „Маяк“.

- реализиране на маршрутна промяна в посока ПЗ Изток: – от бул. „25-ти септември“, надясно по ул. „Ангел Стоянов“, наляво по ул. „6-ти септември“, наляво по ул. „Поп Богомил“, надясно по бул. 25-ти септември и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „Военно гробище“ на ул. „Ангел Стоянов“; сп. „Птицекланица“ на ул. „6-ти септември“– 50 метра, южно след кръстовището с ул. „Ангел Стоянов“; сп. „Генерал Тодор Кантарджиев на ул. 6-ти септември – 30 метра южно след кръстовището с ул. Генерал Тодор Кантарджиев; сп. „ПГ по транспорт – 20 метра северно след кръстовището с ул. „Поп Богомил“.

- разкрива се нова спирка жк „Петър Сарийски“ - двупосочна на бул. „25-ти септември“ при пешеходната пътека до жк „Петър Сарийски“ както следва: в посока Сердика – след пешеходната пътека – 80 метра северно след кръстовището на бул. „25-ти септември“ с ул. „Войвода Димитър Калъчлията“; в посока ПЗ Изток, след пешеходната пътека – 50 метра северно преди кръстовището на бул. „25-ти септември“ с ул. „Войвода Димитър Калъчлията“.

 • Линия № 8 Депо – Практикер – актуализира са маршрутно разписание;
 • Линия № 9 Гробища – Старт

- реализиране на маршрутна промяна в посока Гробищен парк: – от бул. „Добруджа“, надясно по ул. „Отец Паисий“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „25-ти септември“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „Стоматология“, „Отец Паисий“, „Дом паметник Йордан Йовков“. Отпадат спирки „Вила ди Полета“, Магазин „Кауфланд“, „Югоизток“ и „ул. Дунав“.

- реализиране на маршрутна промяна в посока Старт АД: от бул. „25-ти септември“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по ул. „Отец Паисий“, наляво по бул. „Добруджа“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „Дом паметник Йордан Йовков“, „Отец Паисий“, „Център“. Отпадат спирки „Приказките“, Магазин „Лидъл“, Магазин „Кауфланд“, „Автогара“ и „Вила ди Полета“.

 • Линия № 10 Рилци – ж.к Добротица

- в посока ж.к. Добротица разкрива се нова спирка „Сава Огнянов“ на бул. Добруджа - 30 метра след пешеходната пътека до ул. „Сава Огнянов“.

 • Линия № 10А Рилци – ж.к Балик

- в посока ж.к. Добротица разкрива се нова спирка „Сава Огнянов“ на бул. Добруджа - 30 метра след пешеходната пътека до ул. „Сава Огнянов“.

 • Линия № 11 ж.к Балик – Тедива

- разкрива се нова спирка „Общежитие № 4“ по ул. „Калиакра“ в посока Тедива.

- разкрива се нова спирка „Общежитие № 4“ в посока Балик - 70 метра западно преди кръстовището на ул. Калиакра и ул. Поп Богомил.

 • Линия № 12 Център – Лозята – актуализира са маршрутно разписание;
c