Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Осем кандидати се конкурират за борда на "ВиК Добрич", сред тях и бивши директори

"Български ВиК холдинг" ЕАД публикува имената на допуснатите до събеседване кандидати по конкурса за избор на управители на ВиК дружеството в град Добрич. Сред тях са настоящият изпълнителен директор Тодор Гикински, както и бившият Юлиян Христов Иванов, също и Саркис Харутюн Караджиян, който е бил временно изпълняващ длъжността.

Списък на допуснатите кандидати:

  1. Юлиян Христов Иванов      
  2. Илияна Драганова Илиева  
  3. Ивелин Динков Стоянов     
  4. Саркис Харутюн Караджиян
  5. Венцислав Свиленов Колев
  6. Мария Каменова Тодорова
  7. Тодор Илиев Гикински        
  8. Стоян Тонев Петров  

Допуснатите кандидати следва да представят Концепция за развитие на предприятието в срок до 17.30 ч. на 20.02.2023 г.

Трима кандидати не са допуснати до втори кръг поради това, че предоставените документи не удостоверяват наличие на изискванията за професионален опит – най-малко пет години трудов стаж във ВиК оператор, от които поне две на ръководна позиция или най-малко пет години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги. Те са Валентин Стамов Димов, Мирела Калинкова Стоянова и Панайот Симеонов Панайотов. 

Според Търговския регистър, към момента Съветът на директорите на "ВиК Добрич" е в състав Тодор Илиев Гикински, Мария Каменова Тодорова, Венцислав Свиленов Колев и Саркис Харутюн Караджиян. От състава на борда се избира изпълнителният директор. В момента това е Тодор Гикински.

c