Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Обявиха начало на пожароопасния сезон в земеделските земи в област Добрич. Какви са мерките?

Обявява се начало на пожароопасния сезон в земеделските земи в област Добрич и се определят допълнителни мерки за периода от 15.06.2022 г. до 31.10. 2022 г., сочи заповед на директора на Областната дирекция „Земеделие“ инж. Десислава Иванова.

  • Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по малко от 50 м. до тях, до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
  • Не се разрешава в земеделски земи палене на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници.
  • Водачите на земеделска техника трябва да спазват установените правила и норми на пожарна безопасност.
  • При складиране или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи да се обособяват на фигури с единично тегло до 200 т и в група до 600 т върху терен, почистен от растителни отпадъци с разстояние между фигурите не по малко от 15 м,  между групите не по малко от 50 м, на разстояние не по малко от 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 метра.
  • Общинските служби по земеделие да извършват проверки има ли пожарозащитни ивици в земеделски земи, които са били засети с житни култури и спазва ли се забраната за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци в земеделски земи, както и паленето на открит огън, тютюнопушенето и т.н.

Заповедта се предоставя на Областния управител на Област Добрич, кметовете на Общини от Област Добрич, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, Общинските служби по земеделие  и на земеделските стопани.

c