Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Община Добричка и румънската Хършова завършиха проект с многобройни ползи за културния туризъм

Приключи съвместният проект на румънския град Хършова  и Община Добричка „Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“. Проектът се финансира по трансграничната програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България. Резултатите му днес бяха отчетени в ТПП Добрич, в присъствието на партньорите от двете държави.

Проектът е на стойност 1,4 млн. евро и стартира през 2018 година.

В рамките на проекта бе разработена обща стратегия за валоризация на културното наследство. В Хършова бе организиран фестивал „Добруджа с елек и престилка“, с участието на фолклорни изпълнители от Румъния и Община Добричка. Популяризиран бе фестивалът „Песни и танци от Слънчевa Добруджа“ в с. Дебрене, като двата събора ще запазят трансграничния си характер.

В Хършова бе модернизиран Домът на културата чрез ремонт и доставка на оборудване, специфично за културните дейности. Координаторът на проекта Галина Митева представи резултатите в Община Добричка, където бяха основно ремонтирани и обновени  две читалища - „Нов живот – 1941 г.“ в с. Черна и „Светлина – 1940“ в с. Ловчанци. Последното получи ново озвучване и техника за визуализация, нови компютри и климатици. Реновирана е залата на читалището в с. Черна, която вече има и нови сценични завеси.

Разработени са четири нови туристически маршрута, които ще свързват двата трансгранични региона. Целта е да се съживят регионите, в които съществуват богати културни и туристически ресурси. Идеята на проекта е да се стимулира туризмът и същевременно да се допринесе за опазването на културното наследство в двата региона.

Първият маршрут е религиозен и е подходящ за туристи с интерес към религиите и историческото им развитие по места. Вторият маршрут е културно – етнически и акцентира върху аспекти на културата, историята, бита и многовековното съжителството на многообразие от етноси в региона. Третият маршрут е кулинарен – за местна храна и музика. Той представлява организирани художествени събития и презентации и дегустации на храни и напитки, специфични за района и улични фестивали за храна. Четвъртият маршрут е наречен „Природа, приключения и екстремни спортове“. Той предлага прекарване на активна почивка, комбинирана с обекти, които носят на туристите голямо разнообразие от дейности, така че те да могат да практикуват или да се запознаят с различни спортове.

В четирите маршрута са включени 51 румънски и 121 български обекта. По 10 души от двете страни са преминали обучение в областта на културния туризъм. 10 културни института ще популяризират маршрутите.

Сумата на сключените от Община Добричка договори по проекта е над 1 150 000 лева. Днес зам.-кметът на Общината Румяна Иванова поздрави партньорите за успешното приключване на дейностите. „Община Добричка изключително много цени партньорството, което се създаде с Хършова, и се надява то успешно да продължи“, заяви Иванова.

c