Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Научен конкурс за деца и младежи се организира за първи път в Добрич

Първи областен конкурс „Науката на живо“ организира общински младежки център „Захари Стоянов“ в Добрич. Инициативата е на Консултативния съвет към центъра, в който членуват млади хора на възраст от 15 до 29 години. Конкурсът цели насърчаване интереса на децата и младите хора към науката и образованието. Изготвените проекти, визуализиращи избрана от участника научна област, ще участват в изложение на 12 май в голямото фоайе на Младежкия център, по време на което ще бъдат оценени. Той си поставя за цел децата и младите хора да покажат своите умения и знания, да се стимулира  интересът към науката и образованието, творческият потенциал на децата и младите хора, да се насърчат иновативните методи в образователния процес и екипното взаимодействие между ученици и учители. Право на участие имат деца и младежи от област Добрич  на възраст от 7 до 19 години, навършени към 31 декември 2018 г.,  разпределени в три възрастови групи: І група - 7 - 10 години; ІІ. група -  11 - 14 години; ІІІ група - 15 - 19 години; Проектите трябва да са изготвени индивидуално или екипно (до 3 участника в отбор), с подкрепата на ментор (преподавател от учебното заведение, в което е учащ участника).  Проектът трябва да визуализира определена научна идея, независимо от коя област. Участниците могат да работят с материали по избор, като целта е да се постигне триизмерна визуализация на идеята. Проектите трябва задължително да са изработени под формата на макет, експеримент или  научна установка.   Ще бъдат връчени грамоти за участие, специални награди и призови места във всяка възрастова група. Журирането ще се извърши от младежи към Консултативния съвет към Младежки център - Добрич и специалисти в определени научни области. Крайният срок за записване за участие в конкурса, със заявка е до  28 април 2018 година, като проектите се представят в деня на изложението – 12 май.
c