Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Набират съдебни заседатели за Окръжния съд в Добрич

С решение на Общинския съвет в Добрич е открита процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2019 – 2023 г. Трябва да бъдат определени 23-ма кандидати. Изискванията към съдебните заседатели са да са на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в Добрич, с минимум средно образование. Освен това, кандидатите трябва да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психически заболявания, да не са общински съветници. Те трябва да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства. До 30 юни желаещите да бъдат съдебни заседатели трябва да подадат необходимите документи в секретариата на Общински съвет град Добрич, стая 302, III етаж, в сградата на Община град Добрич. След това Общински съвет ще избере Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Община град Добрич най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Има изискване поне 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет град Добрич може да задава въпроси. След това се съставя доклад, който се предоставя на Общински съвет. Местният парламент определя кандидатите за съдебни заседатели в публично заседание, като решението трябва да бъде взето с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове.
c