Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Министерството на земеделието започва от Добрич информационна кампания

От понеделник, 6 февруари, Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.

Преди срещите могат да бъдат задавани и предварително въпроси на мейл: vaprosi_mzm@mzh.government.bg

Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип, като на 9 февруари от 11 ч. в гр. Добрич ще бъде мероприятието за земеделски стопани от областите Варна, Шумен, Силистра и Добрич и ще се проведе в Зала „Европа“, ул. Независимост № 5 , ет.2 в сградата на Областна администрация Добрич.

Регистрацията за участниците ще започне в 10,30 часа.

c