Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Магистрати и ученици в Добрич ряботят по образователна програма

С две поредни лекции на правна тематика изнесени пред ученици от десетите и единадесетите класове на  СУ “П. Р. Славейков“ и СУ “Димитър Талев“, магистрати и съдебни служители от Окръжен съд - Добрич са продължили своята дейност, в рамките на Образователната програма „Съдебната власт -  информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ - съобщиха от центъра за Връзки с обществеността към съдебната институция. Първата лекция е била водена от съдия Калиптен Алид от наказателното отделение на съда, включваща темите „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица“ и „Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“. Преведени са били примери от практиката и обяснения каква е наказателната отговорност за притежание и разпространение на наркотици, какви са рисковете от тяхната употреба и кои са най-честите престъпления, извършвани от наркозависими. Интерес от страна на учениците са предизвикали обстоятелствата при които органите на реда могат да извършват проверки за притежание на наркотици, кога деянието се определя като маловажен случай, къде и в какви срокове се извършват назначените експертизи по делата за наркотици. Любопитно за младежите е било и да научат как магистратите стигат до извода, че подсъдимите са осъзнавали свойството и значението на извършеното деяние и са могли да ръководят постъпките си. Съдебният представител е предупредил учениците, че държането дори на една цигара марихуана е наказуемо и подчерта, че навършилите 14 години лица вече са наказателно отговорни и могат да бъдат съдени. Разяснено е било и какви са възпитателни мерки за деца, извършили противообществени прояви. Юристът е посочил още, че между държавите членки на ЕС се осъществява съдебно сътрудничество, което ограничава възможностите на подведените под наказателна отговорност да се укрият от правосъдието. Компетентните органи на държава - членка могат да издадат Европейска заповед за арест на търсено лице, която е валидна за цялата територия на Европейския съюз, е обяснила съдия Алид. За възпитаниците от двете училища е била включена и втора лекция на тема „Трафик на хора”, представена от съдебния помощник Венцислава Печанска. Младежите са научили какви видове трафик съществуват, какъв е профилът на трафиканта, кои са най-честите жертви. В каналите за трафик на хора може да попадне всеки човек, посочи лекторът, като очерта най-често срещаните рискови ситуации - пътуване в чужбина, търсене на работа, организиране на срещи чрез страници за запознанства в Интернет. За всички участници в срещата са били осигурени списъци, включващи съвети как да се предпазват от въвличане в схеми за трафик на хора.
c