Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Красимир Николов, ГЕРБ: Време е Добрич да излезе от застоя с нова визия и повече възможности за развитие

„Ще работим за нашия град, за да бъде той по-чист, по-добре уреден, с по-добър бизнес, с европейски програми, с индустриален парк, както подобава на един областен град. Добрич има потенциал и заслужава да привлича инвеститори, млади хора, туристи. През последните осем години нищо от това не е направено. Време е градът ни да излезе от застоя с нови перспективи и повече възможности за развитие“, заяви при представянето на визията си за Добрич кандидатът за кмет от ГЕРБ СДС Красимир Николов.

Той очерта три основни приоритета, в които предлага решения за Добрич – „Чистота и зелена система“, „Градоустройство и транспорт“ и „Грижа и усещане за принадлежност“.

Подобряване системата за управление на отпадъците чрез провеждане на политика за нулево депониране, редовно извозване на отпадъците и поддържане чистота в обществените пространства и поетапно изграждане на подземни системи за събиране на отпадъци предвижда програмата на Красимир Николов за чистота и зелена система.

„Необходима е промяна в облика на Добрич чрез реконструкция, благоустрояване, озеленяване, изграждане на детски и спортни площадки във вътрешнокварталните пространства, изграждане на нови пространства за отдих и културни събития“, посочи кандидатът за кмет.

В приоритет „Градоустройството и транспорт“ се акцентира на повече зелени елементи при реализиране на всички инфраструктурни проекти, насочени към адаптиране с климатичните промени. Необходима е реконструкция на мостови съоръжения, както и постигане на високо качество при извършване на ремонтите на ВиК мрежата за намаляване на авариите.

„Качеството на транспортните услуги в Добрич категорично трябва да бъде подобрено. Отскоро има нова и объркваща гражданите транспортна схема, която доведе до удължаване времето за придвижване в предимно стари, амортизирани и екологично неефективни автобуси. Това трябва да се промени, нужна е нова схема за организация на транспорта. Ще работим за реално постигане на устойчива градска мобилност, транспортна и цифрова свързаност, достъпност и безопасност, за интегрирано развитие на нови интелигентни системи за управление на трафика и обновяване на уличната мрежа, облагородяване на спирки на обществения транспорт, доставка на нови електробуси и изграждане на зарядни станции“, изтъкна Николов.

Друг проблем, върху който той ще работи, е паркирането, с изграждане, обновяване и реконструкция на зони за паркиране, включително буферни паркинги във всички райони на града, където е възможно.

В индустриалните зони ще се изгради довеждаща инфраструктура до терените им. „От голямо значение за града е „Индустриален парк Добрич“ да заработи, въпреки малкия му капацитет“, посочи Николов. Той ще се стреми да засили контролните дейности на общината относно строителните процеси и незаконното строителство.

В приоритет „Грижа и усещане за принадлежност“, в сферата на образованието акцент е поставен върху модернизацията на училищата, оборудване с модерни кабинети и лаборатории за професионално обучение, доставка на нови училищни автобуси и електробуси, развитие на дуалната система за обучение, оптимизация на застрашените от закриване маломерни паралелки, подобряване на образователната инфраструктура за предучилищно и училищно образование чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подобряване качеството на здравното обслужване в детските градини и училищата.

„В областта на здравеопазването и социалните услуги ще работя за финансова устойчивост на общинската система на здравеопазване, обновяване на медицинската апаратура в здравните заведения, съдействие за внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ Добрич, разширяване спектъра на социалните услуги в община Добрич“, каза Красимир Николов.

Подпомагане на спортните клубове и дейностите им, свързани с популяризиране на спорта за здраве и привличане на повече деца в детските школи, както и модернизиране на общински спортни бази – това са акцентите в областта на спорта.

В сферата на културата усилията ще са насочени към повишаване на ролята на добричките културните институти в живота на Добрич, обогатяване на културния календар и устойчивост на културните събития.

„Поемаме тези ангажименти пред вас с ясното съзнание, че очаквате повече. Защото жителите на община Добрич го заслужават. Предлагаме Ви възможното. Голяма част от тях могат да се реализират при честно и в интерес на гражданите изразходване на публичните средства“, заяви Николов.

 КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

c