Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Има опасност от преливане на язовири в Добричко

Предупредителни писма до всички кметове на общини да се следят нивата на язовири, реки, дерета и други места на водосбори, е изпратил областният управител на Добрич Красимир Кирилов, който е и председател на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствие, съобщават от областна администрация. Причината е  опасността от преливането им в резултат от ускореното снеготопене.
c