Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

25% финансова корекция е наложена по поръчката за четирите електробуса в Добрич

След сигнал Икономическа полиция и прокуратура нищят удължен пробег и получени субсидии от "Градски транспорт" Добрич. Докладът на АДФИ е без забележки

169 000 лева печалба за 2022 година отчита общинското дружество „Градски транспорт“ в Добрич. По предложение на управителя му Катя Петкова тя се отнася към фонд „Общи резерви“ с цел запазване на финансово-икономическата стабилност. Решение за това взе Общинският съвет на последното си заседание. На него беше взето решение управителят да бъде освободен за отговорност за дейността му през 2022 г.

Заместник-кметът Росица Йорданова съобщи, че, съгласно заповед на директора на АДФИ от 16 април на 15 юни е бил връчен докладът от изключително щателна  проверка в дружеството за финансовите 2021 и 2022 години и той е без забележки.

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Детелина Николова изрази изненадата си, че на сесия се внася същият отчет, който на предишната сесия съветниците отхвърлиха.

Та цитира констатации от доклад от звено „Вътрешен одит“ на Общината:

- В сайта на Общината операторът е длъжен да подава информация за получените и разпределени по превозвачи целеви средства за 2022 г, както компенсации, така и субсидии. Това не се изпълнява.

- Получените субсидии в общинското дружество през 2022 г. са 10 пъти повече от 2021 г., въпреки че то започна по средата на годината да изпълнява ангажиментите си като вътрешен оператор.

- Грешките, които са открити, а именно подаден удължен пробег, за да се получат достатъчно голям обем компенсации, за да се покриват загуби. След откриване и сигнализиране до прокуратурата, тогава се връщат средствата. Възстановени на републиканския бюджет са 956 332.58 целева субсидия, получени над необходимия размер.

- В доклада има тревожен израз - в периода на изпълнение на проекта по ОП „Региони в растеж“,  налице са необичайни промени в счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи на дружеството.

- Единият от електробусите не е финансиран по проекта, а е придобит със заемни средства.

Детелина Николова посочи, че авансово през 2022 г. са били преведени 1 566 975 лева, а след това е възстановена субсидия в размер на 956 333 лв. „Това буди съмнение за работата и правилната отчетност в приходите и разходите и стремежа за удължен пробег, съответно за повече субсидии.  Тя попита какво би станало, ако не беше сигналът до прокуратурата за субсидиите.

Проверката на АДФИ е продължила три месеца. „Изклчително доволна и спокойна съм от всичко, което е вършено от „Градски транспорт“. Доволна съм, че проверката приключи преди тази сесия“, заяви заместник-кметът Росица Йорданова.

Относно върнатите субсидии тя обясни, че на деветмесечие, въз основа на междинни резултати, Министерството на финансите решава колко средства да отпусне до края на годината на всяка община за транспортна дейност. Превежда на общината, а тя на транспортното дружество. В края на годината онова, което е дадено в повече, се връща. Това не е само в Община град Добрич, където Икономическа полиция е правила проверка. Тези цифри, които „хвърляте“ в зала са спорадични. Те не могат да бъдат коментирани в зала и случайно, имат своята обосновка. Никой в нищо не въвежда Общинския съвет в заблуждение. Още повече, че имаме произнасяне от контролен орган от такава висша инстанция“, каза Росица Йорданова.

Във връзка с електробуса, който не е платен с европейско финансиране, Катя Петкова обясни, че по договор като партньор по проекта е било указано, че, когато се приключи обявяването на обществената поръчка, задължение на партньора е да плати към избрания доставчик.  Има решение на ОбС, с което се дава в заем сумата, с която да се разплати с доставчика. След приключване на цялата процедура и проверка от Управляващия орган, са били верифицирани само три електробуса, тъй като е наложена 25% финансова корекция. „Така че ние оставаме в хипотеза да не сме в състояние да върнем вече одобрен от ОбС заем. Затова за три от тях /бел.ред. електробусите/ сме отразили, че са държавна помощ, а за четвъртия стои още задължението към Общината, обясни Петкова.

Стана ясно, че финансовата корекция се обжалва в съда.

Към Министерството на транспорта общините изпращат писмените си заявки на база заявките от дружествата. Но сигналът до прокуратурата е изпратен от Автомобилна администрация. Чак когато прокуратурата изисква справки и пуска Икономическа полиция да провери, средствата са възстановени,  посочи Детелина Николова. Тя подчерта, че на база проблема в Добрич са започнали проверки в цяла Североизточна България от АДФИ.

„Задължение на всички общини и превозвачи е до 31 януари да направят анализ за задълженията по субсидия. В договора за обществена услуга. Нашият анализ е направен на 27 януари, след което сумата е върната. Тази сума не участва в годишния отчет“, посочи Петкова.
В отговор на въпрос на Надежда Петкова от групата на ГЕРБ-СДС стана ясно, че финансовата корекция е наложена заради това, че в обществената поръчка е имало условие избраният изпълнител да притежава сервизни дейности на територията на Р България, което се приема като дискриминационно.  

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Георги Друмев настоя да получи отговор на въпроса дали има наказани за „пълния абсурд с всичко, което се случва в транспорта в Добрич“.

„Това е един процес, в който участват много хора. Когато започнеш да изпълняваш на терен, и транспортния модел не е удобен за гражданите, си длъжен да го промениш“, каза Росица Йорданова. На въпроса на Друмев кой ще поеме цялата отговорност за всичко, което се случва в градския транспорт, тя отговори „Аз“.

Общинските съветници приеха отчета на „Градски транспорт“ за първото тримесечие на 2023 г., както и информация отчет за дейността за тримесечието.

c