Водещи новини - дясно Здраве Общество

Официално: Няма радиоактивно замърсяване над област Добрич

Заради голям брой запитвания след началото на военната интервенция на територията на Украйна, свързани с риска от радиоактивно замърсяване на територията на България, от Министерство на здравеопазването информират:

От миналата седмица Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е предприел мерки за увеличаване мониторинга на атмосферните отлагания. На отделите „Радиационен контрол“ на регионалните здравни инспекции във Варна, Русе, Бургас, Пловдив и Враца е разпоредено да се пристъпи към ежеседмично измерване на посочения параметър, а при възможност да се пробонабира и анализира атмосферен въздух.

За регион Варна, като най-близко отстоящ от зоната на бойни действия, актуалната среднодневна стойност (за 27-28 февруари) е 0,109 µSv/h. Данните от Тервел и нос Калиакра са съответно – 0,083 и 0,09.

ПунктСредна стойност (µSv/h)
Видин0,101
Вълчедръм0,077
Хайредин0,104
Монтана0,109
Селановци0,086
Кнежа0,103
Враца0,117
Велико Търново0,096
Петрохан0,103
Плевен0,089
Силистра0,071
Русе0,098
Тервел0,083
Самуил0,089
Калиaкра0,09
Емине0,117
Ореш0,104
Ахтопол0,121
Варна0,109
Елхово0,117
Връх Рожен0,113
Пловдив0,141
Връх Виден0,122
Връх Ореляк0,17
Връх Ботев0,138
София0,129

Данните от системите за радиационен мониторинг в България са достъпни на сайта на Министерството на околната среда и водите: http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html. Допълнителна информация може да се намери и на адрес: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx, където е публикувана карта, изготвена от JOINT RESEARCH CENTRE на Европейската комисия. Картата показва измервания на радиоактивността в околната среда под формата на средни стойности на гама дозата и максимуми за последните 24 часа. Измерванията произхождат от приблизително 5 500 станции.

Информация за радиационния статус на територията на България и съответните препоръки за населението ще се публикуват на сайта на НЦРРЗ. Към момента няма промяна в радиационната обстановка и не се налага предприемане на мерки за радиационна защита на населението.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.