Водещи новини - дясно Каварна Общество

Върховният съд се произнесе по жалба на собственици в защитена зона “Калиакра”

Искането за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, съгласно която заповедите за обявяване на защитените зони не подлежат на обжалване, е отхвърлено от Конституционния съд, съобщава МОСВ.

Заповедите за обявяване на защитени зони, които въвеждат определени ограничения за ползването на имотите, не нарушават Конституцията – това реши днес Конституционният съд по дело, заведено от Върховния административния съд по жалба на собственици на земи в защитена зона „Комплекс Калиакра“.

В решението на Конституционния съд се казва, че „самата Конституция предвижда приоритетна закрила, свързана и с ограничаването на собствеността, за установени в нея висши ценности като например опазване и възпроизводство на околната среда (чл. 15)“.

В конституционното решение е отбелязано също, че е обществено оправдано в едно демократично общество да се окаже дължимото уважение към свободата на преценка на законодателното учреждение в такава чувствителна материя, каквато е балансирането между икономическите интереси на частноправните субекти и публичния интерес от опазването на екосистемите в благоприятно природно състояние – като предпоставка за общественото здраве, за живота и благополучието на всеки човек.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.