Бизнес Водещи новини - дясно Добричка Общество

Община Добричка няма да подкрепи Бизнес плана на ВиК за 2022-2026 година

Представителят на Община Добричка да гласува с „въздържал се” при съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК Добрич” АД за регулаторния период 2022-2026 година на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК реши днес Общинският съвет /ОбС/. Заседанието ще се проведе на 8 октомври. ОбС гласува Общината да бъде представлявана от кмета Соня Георгиева, а при невъзможност – от заместника й Иван Пейчев.

В мотивите да се гласува с „въздържал се” се посочва, че в Бизнес плана има стратегически несъответствия и непълноти. Като пример се дава липсата на информация за това какви действия ще се предприемат и какви средства ще са необходими за издаване на разрешения за водоползване и за превеждани на санитарно-охранителните зони около водоизточниците в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Посочва се, че в инвестиционната програма са заложени 1 680 000 лева за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа с цел подобряване на предоставяната услуга. Според ОбС предвид значителните проблеми с водоснабдяването на малките населени места сумата е изключително малка – средно 335 000 лева на година.

Представителят на Община Добричка ще се въздържи да подкрепи Бизнес плана на ВиК и заради системните проблеми с водоснабдяването в село Стожер, които налагат изграждането на алтернативно такова.  

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *