Бизнес Добрич Общество

Обявена е обществена поръчка за охрана на общински обекти в Добрич

Обществена поръчка за охрана на общински обекти обяви Община град Добрич. Тя е с прогнозна стойност 443 496 лева без ДДС.

В поръчката се посочва, че охраната на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото им имущество, собственост на Община град Добрич от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално-охранителна техника и екипи за реагиране.

На физическа охрана чрез охранители подлежат обекти с масово пребиваване на хора и с обществена значимост и обекти без постоянно използване. Тя се извършва с работно време, според спецификата  на всеки от обектите. На физическа охрана чрез охранители подлежат 8 общински обекта с 41 охранители.

На техническа охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ и екипи за реагиране подлежат обекти със специфично предназначение и такива без постоянно използване. Те следва да са обхванати от СОТ по начин, който надлежно регистрира нерегламентиран достъп до охранявания обект. На охрана чрез СОТ подлежат 47 общински обекта.

В обектите, подлежащи на охрана чрез паник-бутон и екипи за реагиране, се извършват административни услуги на граждани. При употреба на паник-бутон следва надеждно да се гарантира, че в минимално кратки срокове екип за реагиране на участника ще се яви в охранявания обект за предотвратяване на причинен от граждани конфликт – с персонал от общинска администрация, вандалски прояви, опит за обир и други до идване на органи на МВР. Охраната с паник-бутон се извършва в рамките на работното време на обектите. На техническа охрана чрез паник-бутон подлежат 11 обекта.

Услугата по охрана е със срок на действие 12 месеца. Основни цели на предмета на поръчката са опазване на общинска собственост и активи като инфраструктура, недвижими имоти, движими вещи, обществени сгради и места за провеждане на административна, културна, образователна, социална, търговска дейност и отмора от разрушаване, проникване, кражби, вандалски прояви, екологични замърсявания и други.

Крайният срок за подаване на офертите е 12 април.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *