Водещи новини - дясно Общество

Трима социални работници от област Добрич са наградени по повод празника им

Трима служители от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Добрич са отличени във връзка със Световния ден на социалната работа, 16 март. Те са в категориите „Социален работник – закрила на детето“; „Социален работник до 35-годишна възраст“ и „Социален работник – социална закрила“, съобщи директорът на РДСП Ирена Баирова.

В категорията „Социален работник в отдел “Закрила на детето” наградена е Ирена Димитрова, социален работник в отдел “Закрила на детето” в дирекцията в Балчик.  Тя работи в социалната дирекция вече 12 години, от които 3 в отдел “Закрила на детето”. Социален работник  Ирена Димитрова осъществява практическа дейност по закрила на детето с териториален обхват –  община Балчик. Осъществява пряка работа с деца и семейства за семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновявания и приемна грижа. Работи пряко с деца в риск и с техните семейства.  Тя е сърцат социален работник. В работата  си влага своето сърце и любовта към децата е нейна кауза. Ирена Димитрова е личност, която е отворена към доброто в името на децата. Помага на много семейства в риск, за това се полза с изключително уважение. С невероятната си харизма и доброта е спечелила любовта на децата, с които работи. Тя се отдава максимално на нелеката професия социален работник в отдел “ Закрила на детето”   като не жали сили, лични средства и  време за това. Отличен професионалист, тя е преди всичко Човек, който помага на всички със своята доброта, последователност, всеотдайност, да  подобрява човешките взаимоотношения и в свят на взаимна свързаност да прави така, че от една страна всяко дете, родител, да има свобода и възможност да развива потенциала си, и от друга – с действията си да участва в изграждането  едно сплотено и солидарно общество до колкото е възможно.

Въпреки че, се намираме в безпрецедентна ситуация от 13 март 2020 г. и към момента,  в условията на пандемия поради Covid 19, г-жа Ирена Димитрова продължава неуморно и безстрашно да посещава различни институции, с цел събиране на информация, домовете на своите бенефициенти  –   деца и лица изпаднали в различни житейски ситуации,  да помогне, да защити по най-добрия интерес правата на децата, да върне тяхната и на родителите им усмивка. Колегите й са категорични, че социалната работа на Ирена Димитрова е нейното призвание.

В категория „Социален работник до 35 годишна възраст“ отличена е Милица Банкова – Социален работник в отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” – Балчик. Тя работи в системата от 6 години, като в пет от тях е в ДСП- Балчик отдел “Закрила на детето. Милица Сашева Банкова е на 32 години, започна своята кариера като млад специалист само на 27 години през месец март 2015 година като социален работник в отдел “Закрила на детето” в Дирекция “Социално подпомагане” – Балчик по Проект “ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” до 31.12.2015 г. От  месец ноември 2016 година стана част от екипа на Дирекция “ Социално подпомагане” отдел “Закрила на детето” Социален работник  Банкова осъществява практическа дейност по закрила на детето с териториален обхват –  община Балчик. Осъществява пряка работа с деца и семейства за семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновявания и приемна грижа. Работи пряко с деца в риск и с техните семейства.  Тя е млад и амбициозен Човек, който е отворен към доброто в името на децата. Тя се е  отдала максимално на нелеката професия социален работник в отдел “ Закрила на детето”   като не жали сили,  и  време за това. Нейният стремеж е винаги  да вникне в проблемите на семействата и деца изпаднали в риск, да им помогне максимално да пригоди законовите разпоредби и регламенти към конкретните казуси.

Въпреки че, се намираме в безпрецедентна ситуация от 13 март 2020 г. и към момента,  в условията на пандемия поради Covid 19, г-ца Банкова  продължава  неуморно и безстрашно да посещава различни институции, с цел събиране на информация, домовете на своите бенефициенти  –   деца и лица изпаднали в различни житейски ситуации,  да помогне, да защити по най-добрия интерес правата на децата. 

Г-ца Милица Банкова е млад , упорит и всеотдаен социален работник! Тайната на успешната и работа като социален работник се крие в това, че никога не я напускат въпреки трудностите човещината и добротата, всеотдайността.

Надя Михайлова – социален работник от дирекция „Социално подпомагане“ в Генерал Тошево, е отличена в категория „Социален работник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“. Надя Мирославова Михайлова е на 31 години. Назначена е на работа към АСП на 21.01.2020 г., но в рамките на изминалата година е успяла да се докаже като добър специалист, който непрекъснато усъвършенства своите придобити знания и опит. Изпълнява функцията на „финансов контрольор” в ДСП – Г. Тошево с вътрешна заповед на директора, с която роля се справя отлично, няма допуснати пропуски или нередности в изпълнението на дейността, съобразно законоустановените правила и норми.

Госпожа Михайлова показва висока мотивация за професионално развитие, демонстрира способност за работа в екип, винаги е отзивчива към клиентите и колегите си, активна е  и винаги откликва на всякакъв вид допълнителни задачи, въпреки служебната й натовареност. Демонстрира загриженост и всеотдайност към Дирекцията за постигането на високи резултати. Считаме, че е необходимо младите специалисти като нея да бъдат подкрепени с подобна инициатива, тъй като с поведението си, отговорността към изпълняваните задачи, отзивчивостта и човешкото си отношение, тя заслужава това признание.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *