Водещи новини - дясно Добрич Общество

85 млн. лева е бюджетът на Добрич, слаб интерес към онлайн обсъждането му

За първи път публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Добрич за 2021 г. се проведе онлайн. В него се включиха кметският екип, няколко общински съветници и двама граждани.

Параметрите на бюджета представи заместник-кметът Добринка Стоилова. Стана ясно, че е запазен обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. Предвидено е допълнително финансиране на социална услуга „Асистентска подкрепа“. За финансиране на капиталовата програма се разчита както на собствени приходи и на целева субсидия за капиталови разходи,  така и  на доброто усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

Проект на бюджета на община Добрич за 2021 година възлиза на 84 886 822 лв. Местните приходи са 30 247 254 лв. (36%), от които разходи за местни дейности 29 023 065 лв., разходи за дофинансиране 1 224 189 лв. Приходи за държавни дейности са 54 639 568 лв. (64%), колкото са и разходите за държавни дейности.

Проектът на местните приходи за 2021 г. е изготвен със заложените размери в ЗДБРБ 2021 г., където е предвидена обща изравнителна субсидия в размер на 5 289 300 лв. (с 872 400 лв. повече от 2020 г.), целева субсидия за капиталови разходи в размер на 708 400 лв., (със 72 300 лв. повече от 2020 г.) и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 59 000 лв. (с 5 900 лв. повече от 2020 г.).

От имуществени и други данъци се очакват постъпления в размер на 8 265 200 лева, което е с 1,47% повече от плана предходната година. С 5 процентни пункта по-малко са очакваните приходи от патентен данък и данък върху таксиметровия превоз, планирани на 190 000 лева. Най-голямо увеличение се очаква от данъка върху превозните средства – с 300 000 лева и план за 2021 г. 4,3 млн. лв. Най-голямо намаление е планирано за  приходите от туристически данък – 25 000 лева при 45 000 лева планирани за 2020 г.

Заложено е 6-кратно увеличение на приходите от дивиденти – при план от 5 000 лева за миналата година, за тази са заложени 30 000 лева, което е 600%. Увеличение с 1,55 млн. лева е предвидено за приходите от продажба на нефинансови активи. Очаква се постъпленията от тях да са 4 434 660 лева.

За функция „Образование“ планът е 40 090 682 лв., от които  
държавни дейности са 38 538 981 лв., а местни дейности – 1 532 512 лв.,
дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 19 189 лв. Предвиден е нов норматив за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Предвидени са и средства за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи за детските градини в размер на 83 381 лева. Осигурено е държавно финансиране на трите частни училища в общината

Във функция „Здравеопазване“ са осигурени са средства за дейността на Общински фонд „Здраве“ и за финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми  в размер на 40 000 лева. Дейност „Домашен социален  патронаж“ с капацитет на обслужване 400 потребители, като предвидените средства са в размер на 840 441 лв. За клубовете на пенсионера са предвидени 87 181 лв., а за поевтиняване на картите за градски транспорт на пенсионери над 70 г. и безплатни карти на хора с увреждания – 100 000 лв.

За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са планирани 1 568 151 лв.  в т.ч. и зимно поддържане на уличната мрежа. За основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи са предвидени 5 564 442 лв., включени в Капиталовата програма. За извършване на строително-монтажни работи  по инсталиране и поддържане на светофарни уредби, по полагане на хоризонтална маркировка; по изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения; текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и поддръжка на улично осветление планираните средства възлизат на 604 310 лв.

Планирани са 30 000 лв. за дезакаризация на зелени площи, провеждане на мероприятия с екологична насоченост.

В Дейност „Оркестри и ансамбли” се предвижда издръжка в размер на 1 295 018 лв. за реализация на културните изяви на ПФА „Добруджа“, Български камерен оркестър и Духов оркестър град Добрич. В Дейност „Други дейности по културата“ са разчетени средства в размер на 388 634 лв., с които се финансират  мероприятията по културния календар на град Добрич. Капиталовата програма на общината за 2021 г. възлиза на 10 370 113 лева, от които 4 251 936 са за изграждане на втора клетка на регионалното депо в Стожер.

През годината ще се работи по проекти с европейско финансиране на обща стойност над 19 млн. лева, като предвидените за 2021 г. дейности са на стойност 5 833 523 лева.

Предложения по време на онлайн обсъждането внесе председателят на групата съветници от ГЕРБ (СДС) Зорница Михайлова. Те касаят ремонт на опасни участъци от уличната мрежа, да изгради ново кръгово и парк за домашни любимци и да създаде условия за изграждане на център на възрастни хора.

МК ГЕРБ/СДС предлага център за възрастни, ново кръгово и ремонти в Добрич

Колегата й Иво Пенчев от свое име предложи увеличение на обхвата на Синя зона и отдаването на тази дейност, както и на репатратора, на концесия или под наем. Като приходите отиват целево за спорт и култура.

Председателят на Общинския съвет Мая Димитрова от името на общинските съветници от БСП поиска в капиталовата програма да се заложи ремонт на улиците „Вежен“, „Разлог“, „Оборище“ и „Ген. Столетов“,  тъй като там скоро е изградена канализация и улиците са в окаяно състояние. Предложи също там да се изгради и детска площадка.

Да се заложат средства за кастрацията на бездомни котки, като сумата се увеличи спрямо миналогодишните 3000 лева, предложи Светослав Петков. Заместник-кметът инж. Пенчо Керванов обяви, че програмата ще продължи и през 2021 г. като вече са заложени 3 000 лева. При обсъжданията по постоянни комисии ще се реши дали тя може да се увеличи.

2020 г. беше сложна и към 2021 г. трябва да се подходи с много разум, каза кметът Йордан Йорданов. Той подчерта, че приоритетите на екипа му за тази година са инфраструктура, образование и екология. Именно в тази насока бяха и направените по време на обсъждането предложения.

Всички предложения, получени по време на обсъждането, както и на комуникационните канали на общината, ще бъдат протоколирани, съобщиха още от администрацията.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *