Водещи новини - дясно Общество

Мобилна сцена за изяви в Шабла и Каварна ще бъде закупена по проект на МИГ

Местната инициативна група „Каварна-Шабла“ кандидатства с проект по процедура  „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Това съобщиха от Областния информационен център в Добрич.

На провелите се три информационни срещи в градовете Шабла и Каварна, Георги Георгиев – изпълнителен директор на МИГ „Каварна-Шабла“ представи пред широката общественост проектни дейности, разходи и очаквани резултати при одобрение на проекта.

В проектното предложение е планирано създаването на рекламен филм и рекламни видеоклипове, които да представят по атрактивен начин културно-историческото и природното наследство на територията на МИГ „Каварна-Шабла“. За обезпечаване провеждането на събития от Общините Каварна и Шабла, местните читалища и любителски състави ще бъде закупена и мобилна сцена, оборудвана със системи за осветление и озвучаване. Общата му стойност е около 16 000 лв., 100% безвъзмездна финансова подкрепа.

Целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти е популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), местната идентичност и местните инициативни групи, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР през програмния период 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 752 106,25 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е удължен до 02 април 2021 г., 17:00 часа.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *