Добрич Общество

Променят метода за предоставяне на услуги за настанените в социални центрове в Добрич

С кметска Заповед се възстановява дейността на социалните центрове в Добрич, както се и променя формата за предоставяне на социалната услуга. С днешна дата (3 август) се подновява функционирането на:

  • Дневен център за деца с увреждания
  • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
  • Център за социална рехабилитация и интеграция

В периода 3 -14 август 2020 г., в Центровете няма да се провеждат групови работни занимания с децата и пълнолетни потребители.

Психо-социалните дейности с потребителите на социални услуги от трите центъра ще бъдат извършвани дистанционно.

Пълното съдържание на новата кметска разпоредба:

ЗАПОВЕД

№1073

Град Добрич, 03.08.2020 г.   

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената епидемиологична обстановка, повишената заболеваемост от COVID 19 в Община град Добрич и риска за потребителите на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция

ЗАПОВЯДВАМ:

Да бъде възстановена дейността на социалните услуги Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, считано от 03.08.2020г. до 14.08.2020г. при следната организация:

  1. Забранява се груповата социална работа с деца и пълнолетни потребители.
  2. Да се извършва дистанционна психо-социална работа с потребителите на социални услуги от трите центъра. За целта всеки специалист следва да изготви график за извършваните дейности за подкрепа и да информира потребителите за начина и формата за дистанционно предоставяне на социалните услуги.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на д-р Емилия Баева – зам.- кмет „ХД”

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *