Бизнес Добрич Общество

ОбС определи представителите на Община Добрич в търговските дружества

Представителите на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие бяха определени са заседание на Общинския съвет. Представител на Общото събрание в “Център за бизнес и култура” АД е кметът Йордан Йорданов, а в случай на служебна заетост – зам.-кметът Росица Йорданова. В съвета на директорите Общината ще се представлява от Камен Киров и Светлозар Стоянов. В “Добрички панаир” АД в Общото събрание е кметът Йордан Йорданов, в Съвета на директорите бяха избрани Гергана Василева и Звезделина Иванова. В МБАЛ-Добрич, „Жакарад” АД и „Добруджански хляб” АД общината е представена от кмета Йордан Йорданов, а при служебни ангажименти – от заместника му Росица Йорданова. 

На основание чл. 27 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, представителите в управителни органи са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред ОбС. Те трябва да информират в три дневен срок председателя на ОбС и кмета за предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.