Здраве

Разширяват възможностите за подпомагане на медици в Добрич от фонд „Здраве”

Обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ организира Община Добрич. Поводът е внесеното предложение от общинския съветник и председател на Управителния съвет на фонда Атанас Атанасов. Той предлага допълнение на правилника за организацията, реда и работата на фонда.

В периода май – октомври бяха проведени девет открити работни заседания, по време на които бяха одобрени кандидатурите на осем млади специалисти за подпомагане от Общински фонд „Здраве“. Повечето от кандидатите са се възползвали от възможността да кандидатстват едновременно за няколко от формите на финансово и социално-битово подпомагане.

След съвместно заседание на ръководството на фонда с началниците на отделения и главната медицинска сестра на МБАЛ – Добрич бяха направени предложения от страна на лекарите за разширяване на възможностите и формите за подпомагане.

В тази връзка се предлага финансовото и социално-битовото подпомагане да може да се осъществява под различни форми. Сред тях са възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул и/или, възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно) или възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич. Други форми на подпомагане са чрез възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева, на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %, на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

С приемането на промените ще се разширят възможностите за обучение на специалистите по здравни грижи, което ще доведе до повишаване на професионалната им квалификация, кариерно и личностно развитие. Добрата мотивация на медицинските специалисти ще подобри качеството и ефикасността на предлаганите медицински услуги на територията на общината, посочва още Атанасов.

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *