Каварна Общество

Вадят плаж Болата от резервата „Калиакра”

Плажът на един от най-красивите заливи в света Болата ще бъде изваден от резервата „Калиакра” – това предвижда проект на заповед на министърът на околната среда и водите Нено Димов.

С нея се намалява площта на резерват „Калиакра“, попадащ в землищата на село Българево и село Свети Никола. Увеличава се площта на защитена местност „Степите“, обявена като буферна зона на резервата.

Имотите, които заповедта касае, са морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и асфалтов паркинг. В заповедта се посочва, че там липсват растителни и животински видове и природни местообитания – предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в това число местообитание на тюлен монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици, и същите трябва да бъдат изключени от резервата.

Площта на резервата се намалява с 21.987 дка. Така той остава  с обща площ 7128,134 дка, към които се добавят още 691,942 дка и морска акватория, с обща площ 4000,000 дка. Площта на защитена местност „Степите” се увеличава с 20,439 дка. Защитената местност в границата, определена със заповедта на министър  Нено Димов  е с обща площ 1110,439 дка.

След влизане в сила на заповедта, РИОСВ – Варна трябва да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в границите на защитените територии в кадастрална карта и регистри за землището на село Българево.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.