Общество

Програмата „Европа за гражданите” с информационен ден в Добрич

Програмата „Европа за гражданите” 2014-2020 и възможностите за финансиране по нея ще бъдат представени в Добрич днес. Информационният ден се организира от Областния информационен център и Министерството на културата. Събитието ще се проведе от 10.30 часа в голямата заседателна зала на общината. То е с вход свободен и е насочено към представителите на общините в областта, общинските институции и други местни и регионални власти, представители на неправителствения и гражданския сектор, както образователни, културни или изследователски институции (музеи, галерии, театри, училища, читалища и др.). Програмата и отворените покани за 2018 година ще бъдат представени от екипа на Националния център за контакт на програма Европа за гражданите към Министерство на културата.

Представителите на Министерството на културата ще представят целите, приоритетите, направленията и особеностите на програмата. Ще бъдат представени документите за кандидатстване, допустимите организации, видовете дейности, както и финансовите условия. Всички заинтересовани ще могат да зададат своите въпроси както по отношение същността на програмата, така и по отношение на начина на кандидатстване.

Специално време ще се отдели на Годината на културното наследство в контекста на програмата. Екипът на Областния информационен център ще направи кратка презентация за други възможности за финансиране по програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020.

Програма „Европа за гражданите” е един от основните механизми на Съюза за стимулиране на активното европейско гражданство и чувството за европейска идентичност. В съответствие с глобалната цел за доближаване на Европейския съюз до неговите граждани, програма „Европа за гражданите” цели да допринесе за разбирането на ЕС – неговата история и многообразие, както и да подобри условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.