Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

20 университета ще се представят на изложение за кандидат-студенти в Добрич

Кандидатстудентска борса в Добрич ще представи образователните програми на около 20 висши училища, съобщават от общината, която е сред организаторите на форума. Двайсет и четвъртото издание на борсата, която ще бъде открита на 12 март, ще информира за конкурсните изпити в Нов български университет- София; Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе; Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София; Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов; Технически университет – Варна; Тракийски университет – Стара Загора; Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”– Шумен и др.  Кандидат-студентите ще научат повече за програмите за подготовка, за предварителните и редовните изпити, за признаване на оценките от зрелостните изпити, за реда за класиране и условията за записване. Специалисти от висшите училища ще дадат разяснения и за битовото устройване и социалните придобивки, които могат да ползват бъдещите студенти. На борсата, която ще продължи и на 13 март, ще се предлагат кандидатстудентски справочници, учебнопомощни и информационни материали. Тя се организира за 24 – та поредна година и в нея ще участват 20 висши училища, образователни организации и фирми.
c