Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

10.08 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#       Длъжност     Образование    Езикови знания    Комп. умения  Бр

ДБТ - Добрич

1524       Сметосъбирач Без образование,Начално         2

1642       Младежки работник    Висше (бакалавър или магистър) INTERNET MS OFFICE              Английски          2

1478       Медицинска сестра      Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)  3

1620       Счетоводител, оперативен      Висше / Икономика СЧЕТОВОДНИ MS OFFICE.                1

1621       Специалист, труд и работна заплата    Висше / Икономика INTERNET MS OFFICE.         1

1633       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / История и археология (История и         цивилизации, Философия)        ЕЛЕКТРОННИ    ОБУЧИТЕЛНИ 1

1565       Ръководител, компютърен кабинет    Висше / Комуникационна и компютърна техника (информационни технологии)                1

1635       Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Висше / Математика (Математика, Физика ) INTERNET, MS OFFICE. 1

1608       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап            Висше / Математика (Учител общообразователен  учебен предмет - Математика)              INTERNET, MS OFFICE. 1

1484       Психолог, клиничен     Висше / Медицина (клиничен  психолог)         1

1473       Медицинска сестра      Висше / Медицина (медицинска сестра)           1

1596       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и литература) Microsoft Word   1

1598       Помощник-директор, учебната дейност           Висше / Педагогика на обучението по ... (информационни технологии)      Microsoft Word                1

1597       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика, физика, астрономия и музика)      MS, Word           1

1566       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (Немски език)       1

1638       Социален работник      Висше / Социални дейности (Психология, Педагогика, Администрация и управление) INTERNET MS OFFICE. 1

1459       Машинист, локомотивен           Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Локомотивен машинист)                1

1603       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Руска филология)       Руски    1

1634       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап                    Висше / Филология (Руска филология)       Руски ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ         1

1544       Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия              Висше / Филология (Учител общообразователен  учебен предмет по БЕЛ и АЕ)    Английски          1

1632       Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Филология (Учител общообразователен  учебен предмет по БЕЛ) INTERNET,        MS OFFICE. 1

1547       Учител, теоретично обучение                Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка - ХВП)          INTERNET, MS OFFICE. 1

1563       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1564       Общ работник Начално,Основно,Без образование     2

1443       Производител, обувки (ръчно)               Основно              3

1525       Чистач, производствени помещения   Основно              1

1553       Месач  Основно              1

1513       Запойчик            Основно (техническа специалност),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       1

1554       Машинен оператор, хлебни изделия Основно (технически умения)                1

1512       Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона              Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства    1

1523       Сметосъбирач Основно,Без образование        1

1631       Пощенски раздавач (пощальон)            Основно,Средно            1

1636       Чистач/ Хигиенист         Основно,Средно            1

1604       Обслужващ, бензиностанция/газостанция       Основно,Средно            2

1447       Аранжор, витрини/щандове    Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             9

1458       Касиер Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             15

1399       Работник, кухня              Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          1

1599       Образователен медиатор Microsoft Word        Средно                1

1622       Диспечер, транспортни средства          Средно                1

1541       Обслужващ, магазин    Средно                4

1529       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно                1

1637       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1543       Чистач/ Хигиенист         Средно                1

1522       Продавач-консултант  Средно                1

1507       Готвач, заведение за бързо хранене   Средно (готвач),Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)                1

1592       Младши специалист    Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми (Строителен техник)                Microsoft ofice, AtoCAD   1

1417       Птицевъд           Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство Компютърна грамотност            1

1416       Шлосер               Средно / Машиностроене, металообработване и металургия             Компютърна грамотност        1

1508       Машинист, пътно-строителни машини              Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства  1

1561       Шофьор, лекотоварен автомобил        Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно               1

1442       Окачествител, кожи     Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (производство на обувки)         1

1630       Охранител         Средно,Основно            БАЗА ДАННИ 1

Филиал Балчик

113         Общ работник Без образование            1

103         Калолечител    Основно              2

107         Работник, озеленяване              Основно              3

115         Портиер              Средно,Основно            1

c