Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

07.06 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#   Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

                                                         ДБТ - Добрич

  1224   Сервитьор                                                                                                                                                   2

  1223   Барман                                                                                                                                                       2

  660     Рецепционист                                    Висше                                                                  Английски                 1

                                                                                                                                             Microsoft ofice

  559     Ветеринар                                         Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен лекар)                                  1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  1188   Счетоводител, оперативен                   Висше / Икономика                                                                                1

  880     Счетоводител, оперативен                   Висше / Икономика                                                                                1

  665     Служител, резервации                         Висше / Икономика (Маркетинг)                                                               1

  1019   Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 10

  772     Машинен оператор, миячна машина      Начално,Основно                                                                                 10

  1138   Чистач/ Хигиенист                               Начално,Основно                                                                                 1

  1137   Машинен оператор, миячна машина      Начално,Основно                                                                                 1

  1139   Пиколо                                             Начално,Основно                                                                                 1

  671     Чистач/ Хигиенист                               Начално,Основно                                                                                 16

  1083   Общ работник                                    Начално,Основно                                                                                 1

  1080   Гладач, ютия                                      Начално,Основно,Средно                                                                      1

  707     Машинен оператор, хлебни изделия      Основно                                                                                              2

  632     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              25

  642     Работник, сезонен                              Основно                                                                                              20

  697     Общ работник                                    Основно                                                                                              1

  635     Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              13

  626     Машинен оператор, пералня/перачница Основно                                                                                              15

  1086   Работник, осоляване на кожи                Основно                                                                                              1

  1057   Работник, механично почистване на      Основно                                                                                              2

           енергийни съоръжения

  694     Перач (ръчно)                                    Основно                                                                                              3

  1097   Чистач, производствени помещения      Основно                                                                                              1

  641     Чистач/ Хигиенист                               Основно                                                                                              14

  664     Общ работник                                    Основно                                                                                              9

  1186   Работник, кланица                              Основно                                                                                              1

  698     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              9

  696     Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              6

  1187   Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и   Основно (СЕ),Средно / Моторни превозни средства,                                                                                                   1

           повече тона                                       кораби и въздухоплавателни средства (СЕ)

  874     Производител, обувки (ръчно)              Основно / Производствени технологии – текстил,                                       3

                                                                  облекло, обувки и кожи,Основно

  701     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Без образование                                                                      2

  634     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   6

  896     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Средно                                                                                   2

  892     Помощник-готвач                                Основно,Средно                                                                                   4

  978     Гладач, преса (ръчно)                          Основно,Средно                                                                                   4

  1067   Барман                                             Основно,Средно                                                                                   5

  657     Камериер/камериерка, хотел                 Основно,Средно                                                                                   1

  1066   Сервитьор                                         Основно,Средно                                                                                   10

  1091   Крояч, текстил                                    Основно,Средно                                                                                   1

  1078   Готвач                                               Основно,Средно                                                                                   2

  925     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   3

  821     Машинен оператор, шиене на обувки     Основно,Средно,Средно / Производствени технологии                               2

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  627     Работник в ресторант                          Професионален колеж,Средно                                                                5

  1065   Готвач                                               Професионална квалификация / Хотелиерство,                                          10

                                                                  ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно

  491     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET, ЕЛ.

  680     Портиер                                            Средно                                                                                                15

  703     Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                5

  991     Техник-механик, самолетна техника       Средно                                                                 Английски                 10

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET,POWER

  995     Оператор, център за обаждания            Средно                                                                                                10

  1013   Диспечер, транспортни средства           Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  1015   Охранител                                         Средно                                                                                                1

  1053   Оператор, зареждане с гориво              Средно                                                                                                2

  1055   Машинен оператор                             Средно                                                                                                2

  704     Помощник-готвач                                Средно                                                                                                4

  681     Работник, кухня                                  Средно                                                                                                20

  673     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                 Английски                 12

                                                                                                                                             MS Office пакет и

                                                                                                                                             база данни

  1107   Отговорник, спомагателни дейности      Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point

  656     Помощник-готвач                                Средно                                                                                                4

  649     Сервитьор                                         Средно                                                                 Английски                 10

  1184   Работник, производство на фуражи и     Средно                                                                                                1

           фуражни добавки

  1225   Диспечер, транспортни средства           Средно                                                                                                1

  658     Спасител, плаж                                  Средно                                                                 Английски                 5

  1232   Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 4

                                                                                                                                             MS Office пакет и

                                                                                                                                             база данни

  1251   Сервитьор                                         Средно                                                                                                3

  1254   Работник, поддръжка на сгради             Средно                                                                                                1

  1255   Общ работник                                    Средно                                                                                                1

  1185   Работник, отглеждащ селскостопански   Средно                                                                                                1

           животни

  1082   Склададжия                                        Средно                                                                                                1

                                                                                                                                             офис пакет

  662     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                3

  780     Сладкар                                            Средно                                                                                                6

  674     Отговорник, спомагателни дейности      Средно                                                                                                7

                                                                                                                                             Office пакет

  699     Сервитьор                                         Средно                                                                 Английски, Руски        6

  691     Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 2

                                                                                                                                             MS Office пакет

 700     Барман                                             Средно                                                                 Английски, Руски        2

  685     Сервитьор                                         Средно                                                                                                10

  826     Отговорник, търговска зала                  Средно                                                                                                4

                                                                                                                                             работа с мобилно

                                                                                                                                             устройство за

  823     Общ работник                                    Средно                                                                                                4

  783     Пиколо                                             Средно                                                                                                8

  825     Касиер                                              Средно                                                                                                5

  625     Хост (хостеса)                                    Средно                                                                                                20

  622     Барман                                             Средно                                                                 Немски, Френски,        30

                                                                                                                                             Английски

  705     Готвач                                               Средно (готвач)                                                                                     5

  963     Шофьор, лек автомобил до 9 места        Средно (категория В)                                                                             1

  702     Помощник-готвач                                Средно (пом. готвач),Основно (пом. готвач)                                              2

  1183   Машинен оператор, силози                  Средно (управление на мотокар)                                                             1

  723     Стоковед                                           Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен                                           1

                                                                  техник),Средно / Икономически науки,Висше              MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET

  748     Птицевъд                                           Средно / Ветеринарна медицина,Средно /                                                 1

                                                                  Растениевъдство и животновъдство                          Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  1253   Техник, електрически системи              Средно / Електротехника и енергетика (III-та                                               1

                                                                  квалификационна група по безопасност при

  1245   Монтажник, електрооборудване            Средно / Електротехника и енергетика,Средно                                           2

  693     Счетоводител                                     Средно / Икономически науки (Счетоводство и                                           1

                                                                  контрол),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)   MS Office пакет

  1212   Счетоводител, оперативен                   Средно / Икономически науки,Висше                                                        1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  623     Домакин                                            Средно / Икономически науки,Средно                                                      10

                                                                                                                                             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point

  749     Шлосер                                             Средно / Машиностроене, металообработване и                                        1

                                                                  металургия                                                           Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  1247   Заварчик                                           Средно / Машиностроене, металообработване и                                        2

                                                                  металургия,Професионална квалификация /

  1246   Шлосер                                             Средно / Машиностроене, металообработване и                                        2

                                                                  металургия,Средно,Основно

  1210   Шофьор, автокран                              Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                         1

                                                                  въздухоплавателни средства

  1096   Водач, селскостопански машини           Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                         1

                                                                  въздухоплавателни средства (водач ССМ)

  1205   Шофьор, лекотоварен автомобил          Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                         2

                                                                  въздухоплавателни средства,Основно

  1092   Гладач                                              Средно / Производствени технологии – текстил,                                         3

                                                                  облекло, обувки и кожи,Основно

 1158   Спасител, басейн                               Средно / Спорт (ВОДЕН СПАСИТЕЛ)                          Английски, Руски        1

  719     Спасител, басейн                               Средно / Спорт (спасител/правоспособност)                                             5

  619     Спасител, плаж                                  Средно / Спорт (спасител/правоспособност)                                             28

  659     Спасител, басейн                               Средно / Спорт (спасител/правоспособност),Средно                                  5

  1252   Завеждащ, административна служба      Средно / Счетоводство и данъчно облагане                                               1

  695     Главен готвач                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

  683     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 6

                                                                   (готвач)

  1009   Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

                                                                   (готвач),Професионална квалификация /

  1226   Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 4

                                                                   (готвач),Средно (готвач),Основно

  672     Иконом                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              15

                                                                  кетеринг,Средно

  617     Помощник-готвач                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              15

                                                                  кетеринг,Средно

  791     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              25

                                                                  кетеринг,Средно

  1227   Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              3

                                                                  кетеринг,Средно

  1062   Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              5

                                                                  кетеринг,Средно

  621     Камериер/камериерка                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              31

                                                                  кетеринг,Средно

  631     Готвач                                               Средно / Хранителни технологии                                                             9

                                                                  (готвач),Средно,Професионален колеж

  897     Готвач                                               Средно / Хранителни технологии,Средно                                                  2

  648     Администратор, хотел                         Средно,Висше                                                       Английски, Немски,     10

                                                                                                                                              Френски

  1204   Окачествител, продукти (без храни и      Средно,Висше / Материали и материалознание                                          4

           напитки)

  663     Сервитьор                                         Средно,Основно                                                                                   1

  871     Обслужващ работник, промишлено       Средно,Основно                                                                                   3

           производство

  690     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   6

  1081   Машинен оператор, преса за гладене     Средно,Основно                                                                                   1

  686     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   5

  1087   Склададжия                                        Средно,Основно                                                                                   1

  689     Общ работник                                    Средно,Основно                                                                                   6

 1140   Сервитьор                                         Средно,Основно                                                                                   2

  1141   Барман                                             Средно,Основно                                                                                   1

  1209   Касиер                                              Средно,Основно                                                                                   2

  1014   Гладач                                              Средно,Основно                                                                                   1

  1181   Крояч, текстил                                    Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               5

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  1180   Гладач, преса (ръчно)                          Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               5

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  1182   Контрольор, качество                          Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  1179   Машинен оператор, шиене на облекла   Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               5

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  643     Помощник-готвач                                Средно,Професионален колеж                                                                9

  653     Готвач                                               Средно,Професионален колеж,Основно                                                   8

  639     Сервитьор                                         Средно,Професионален колеж,Средно /                    Немски, Английски,     15

                                                                  Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              Френски

  637     Отговорник, търговска зала                  Средно,Професионален колеж,Средно /                    Немски, Английски,     15

                                                                  Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              Френски

  1079   Барман                                             Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   2

                                                                  кетеринг

  556     Сервитьор                                         Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   1

                                                                  кетеринг

  647     Барман                                             Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   4

                                                                  кетеринг (барман)

  784     Готвач                                               Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)                                      10

  644     Готвач                                               Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)                                      2

                                                         Филиал Балчик

  95      Пазач-портиер                                   Основно                                                                                              1

  73      Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              1

  83      Камериер/камериерка, хотел                 Основно,Средно                                                                                   2

  90      Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 1

                                                                                                                                             Офис пакет

  70      Продавач-консултант                          Средно                                                                 Английски                 1

  91      Камериер/камериерка, хотел                 Средно                                                                                                2

  82      Сервитьор                                         Средно                                                                                                2

  97      Тракторист                                        Средно                                                                                                1

  92      Диспечер, електроцентрала                  Средно                                                                                                1

  94      Общ работник                                    Средно                                                                                                1

  93      Техник,сервизна поддръжка на турбини Средно / Електротехника и енергетика                                                      2

           във вятърната енергетик

            84         Помощник-готвач            Средно,Основно 2

c