Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

02.10 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

ДБТ - Добрич

2001

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Биологически науки (Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда)

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ

1964

Учител, теоретично обучение

Висше / Машинно инженерство (ДВГ/Транспортна техника, Автомобилна техника, ССТ)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1918

Психолог, училищен

Висше / Психология

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ, POWER POINT

1925

Преподавател, център за професионално обучение

Висше / Спорт

бр. незаети

3

език

комп. умения

1994

Общ работник

Начално,Без образование

бр. незаети

1

език

комп. умения

1995

Животновъд

Начално,Без образование

бр. незаети

1

език

комп. умения

1949

Общ работник

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1879

Работник, поддържане на спортни съоръжения

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1887

Чистач/ Хигиенист

Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1908

Работник, обезкостяване

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1886

Общ работник

Основно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1977

Шивач, обувки

Основно

бр. незаети

10

език

комп. умения

1948

Монтажник

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1955

Лепиловар

Основно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1987

Работник, поддръжка на пътища

Основно

бр. незаети

5

език

комп. умения

1646

Работник, механично почистване на енергийни съоръжения

Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1928

Машинен оператор, производство на хляб

Основно

бр. незаети

4

език

комп. умения

1971

Машинен оператор, обувно производство

Основно

бр. незаети

10

език

комп. умения

1927

Общ работник

Основно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1981

Бояджия, превозни средства

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1957

Опаковач

Основно,Начално

бр. незаети

3

език

комп. умения

1868

Машинен оператор, леене на пластмасови изделия

Основно,Средно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1910

Сервитьор

Основно,Средно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1839

Машинен оператор, шиене на облекла

Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

бр. незаети

5

език

комп. умения

1983

Машинист, пътно-строителни машини

Основно,Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)

бр. незаети

2

език

комп. умения

1872

Машинен оператор, шиене на облекла

Основно,Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

бр. незаети

5

език

комп. умения

1789

Медицинска сестра

Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

бр. незаети

2

език

комп. умения

1889

Заварчик

Професионална квалификация (правоспособност за заваряване),Основно,Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1985

Тракторист

Професионална квалификация (правоспособност за работа с трактори от съответния тип),Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1988

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Професионална квалификация (шофьор С+Е),Средно,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1961

Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн

Средно

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

1808

Гледач, животни в зоопарк

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1785

Санитар

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1884

Електромонтьор

Средно (електромонтьор)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1984

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Средно (шофьор С+Е),Професионална квалификация (шофьор С+Е)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1982

Електротехник, строителен

Средно / Електротехника и енергетика ( ),Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Електротехник - 3 квалификационна група / до 100 V/)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1885

Електротехник, промишлено предприятие

"Средно / Електротехника и енергетика,Средно,Висше / Електротехника, електроника и

бр. незаети

език

комп. умения

1972

Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1973

Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Основно,Професионална квалификация (заварчик)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1819

Специалист, технически контрол

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ или Транспортна техника),Висше / Машинно инженерство (ДВГ или Транспортна техника,ССМ,)

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS, Word, Excel,интернет

1934

Автомонтьор

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1947

Дърводелец

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1958

Крояч, кожа

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

бр. незаети

2

език

комп. умения

1870

Крояч, текстил

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1871

Контрольор, качество

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1869

Гладач

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1970

Техник, строителство и архитектура

Средно / Строителство (Строителен техник),Висше / Архитектура, строителство и геодезия

бр. незаети

1

език

комп. умения

1866

Сладкар

Средно / Хранителни технологии (сладкар),Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1959

Зареждач

Средно,Основно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1975

Шивач

Средно,Основно

бр. незаети

10

език

комп. умения

1974

Машинен оператор

Средно,Основно

бр. незаети

10

език

комп. умения

1956

Шлайфист

Средно,Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1962

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно,Основно

бр. незаети

5

език

комп. умения

1867

Машинен оператор, производство на пластмаса

Средно,Основно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1904

Готвач

Средно,Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1954

Машинен оператор, обувно производство

Средно,Основно

бр. незаети

5

език

комп. умения

1916

Заварчик

Средно,Основно,Професионална квалификация (Заварчик с аргон или елетроди, тръбно заваряване)

бр. незаети

10

език

комп. умения

1914

Заварчик

Средно,Основно,Професионална квалификация (Заварчик),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1989

Машинист, пътно-строителни машини

Средно,Основно,Професионална квалификация (пътно строителни машини)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1922

Техник, механик

Средно,Професионален колеж,Висше

бр. незаети

1

език

Руски, Английски

комп. умения

Добра компютърна грамотност

1986

Автомонтьор

Средно,Професионална квалификация (курс за професионална подготовка),Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1960

Технически секретар

Средно,Средно / Икономически науки,Висше / Икономика,Висше

бр. незаети

1

език

комп. умения

1795

Оператор, пещи за закаляване/темпериране на стъкло

Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

бр. незаети

1

език

комп. умения

1796

Крояч, резач на плоско стъкло

Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

бр. незаети

1

език

комп. умения

1933

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно,Средно / Транспортни услуги

бр. незаети

1

език

комп. умения

Филиал Балчик

132

Тракторист

Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

134

Гладач, преса (ръчно)

Основно

бр. незаети

5

език

комп. умения

133

Шивач

Основно

бр. незаети

5

език

комп. умения

140

Чистач/ Хигиенист

Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

138

Работник, кухня

Основно

бр. незаети

1

език

комп. умения

107

Работник, озеленяване

Основно

бр. незаети

3

език

комп. умения

136

Машинен оператор

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

135

Склададжия

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

Офис пакет

118

Тракторист

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

139

Сервитьор

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

137

Старши банков служител, обслужване на клиенти

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело (Средно Икономическо Образование),Висше

бр. незаети

1

език

комп. умения

Офис пакет

c