Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

Вдигат местните данъци и такси в Добрич от януари 2025 година

Сформират комисия с участието на експертни специалисти от Общината и Общински Съвет, които да анализират на нивата на ставките на местните данъци и такса битови отпадъци и да излязат с конкретни предложения за промяна с цел тяхната актуализация, която се предвижда да се приложи от 1 януари 2025 г.  

На сесията утре Общинският съвет предстои да вземе решение кои съветници ще участват в комисията. 

Предстои увеличаване на местните данъци и такси в Добрич, обяви кметът Йордан Йорданов

Инфлацията за последните години не е компенсирана с актуализация на данъчната оценка на имотите, на базата на която се определя размерът на данъка върху недвижимите имоти,  който за община град Добрич не е променян от 2009 г.  Не е променян размерът и на другите видове данъци.

Неотдавна кметът обяви пред журналисти, че повече от 15 години Община Добрич не е актуализирала местните данъци и такси. Посочи, че сред налозите, които трябва да бъдат актуализирани, са тези за ползване, за наем, за Детска млечна кухня и др.

Данните за местни данъци и такси в Добрич за 2023 г. сочи, че 89% е събираемостта от неданъчни приходи, а от имуществени и други данъци – 99%.

c