Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Предстои увеличаване на местните данъци и такси в Добрич, обяви кметът Йордан Йорданов

Новите размери на местните налози трябва да са приети преди 30 ноември 2024 година, за да влязат в сила от 1 януари 2025 г.

Повече от 15 години Община Добрич не е актуализирала местните данъци и такси, съобщи пред журналисти днес кметът Йордан Йорданов. Посочи, че сред наалозите, които трябва да бъдат актуализирани, са тези за ползване, за наем, за Детска млечна кухня и др.

Кметът е издал заповед наредбите, които касаят местни данъци и такси да бъдат подложени на публично обсъждане.

„Моята идея е да дадем три месеца на Общинския съвет да си прецизира, избере комисии и да започнем обща работа, за да се актуализират местните данъци и такси“, каза Йордан Йорданов.

Той даде пример с данък сгради, който се изчислява на база данъчни оценки. Ако апартамент в Добрич струва 100 000 лева, данъчната му оценка сега е около 30% т.е. 30 000 лева. На база на тази данъчна оценка се изчисляват данък сгради и такса битови отпадъци. "От дълго време данъчните оценки не отговарят на реалността на пазарните оценки на имотите. Ще предложим някакъв процент, от порядъка на 50% от пазарната стойност, да формира данъчната оценка", каза Йорданов. По думите му това са непопулярни мерки, но са важни като решения.

Кметът се аргументира с това, че през последните 15 години влияние са оказали финансовата криза 2008 г, пандемията, инфлацията, войната в Украйна, завишените цени на доставчици, които са се увеличи драстично.

Той предвижда тримесечен срок за обсъждане, като приемането на новите размери на местните данъци и такси трябва да стане преди  30 ноември 2024 година, за да влязат в сила от 1 януари 2025 г.

c