Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

В Шабла обмениха опит и добри практики за енергийна ефективност

Добри практики и решения за енергийна ефективност в Норвегия, опции за енергийна ефективност и възобновяема енергия в обществени сгради и в селски райони и възможности за финансиране на такива проекти – това бяха темите, дискутирани на уъркшоп в Шабла. Семинарът бе организират по проекта за обновяване на уличното осветление, който се изпълнява в Шабла. На двудневното събитие присъства партньорът на Община Шабла в този проект - Асоциация „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY“, както и заинтересовани страни, които обмениха опит.

Проектът се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство. Срокът за реализация е до 15.03.2023 г. като общата стойност е в размер на 531 977 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът включва рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на над 30 улици, като ще се поставят близо 600 осветителни тела. Общата дължина на трасетата, обхванати от проекта за улично осветление, е 16,7 км.

c