Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

В област Добрич най-малко се топи населението в Тервелско

Община Тервел има 41 % население , което е на възраст до 34 години. С един процент по-малко (40 %) са младите хора в Община Крушари. При останалите добруджански общини населението до 34 годишна възраст варира от 28 % (Община Шабла) , до 36 % (Общини Балчик и Добричка). Това сочат данните на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони. Също на страницата на ПРСР 2014-2020 са публикувани данни на НСИ за броя на населението на всички общини в България към 31.12.2016 г. Този брой ще бъде взет предвид при ранкирането на проектите от предстоящия прием на ПРСР. Предходния прием на проекти бе извършен през 2016 г., с население към 31.12.2015 г.Тук интересни са не само числата, но и съпоставката им за 2016 спрямо 2015 г. Населението на Област Добрич намалява през 2016 г. с 1,20 % спрямо 31.12.2015 г. Най-малък процент намаление има при Община Тервел – 0,82 %, а най-висок е процентът на намаление на населението на Община Крушари – 2, 07. Населението на Община Добрич-град намалява с 1,03 %, а на Община Ген.Тошево с 1,87 %. Морските общини Балчик, Каварна и Шабла имат намаления съответно с 1,15 %, 1,24 % и 1,58 %.Добричка община има с 1,47 % население по-малко от 2015 г.
c