Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Утре започва оценяването на проектите за пазара в Добрич

Община град Добрич в сътрудничество с Камара на архитектите в България (КАБ) – колегия Добрич организира открит архитектурен конкурс „Изработване на проект „Нов облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия”. За участие в конкурса до изтичането на крайния срок - 20 август са получени 13 конкурсни проекта. Проектантските екипи са само от България - от Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора и София.

Проектите и съпътстващите ги документи са прегледани от техническа комисия от длъжностни лица на Общината, като бе осигурена анонимността на участниците и са отпечатани таблата, които ще бъдат предадени на професионално жури за оценка и класиране.

13 проекта участват в архитектурния конкурс за нов облик на пазара в Добрич

Журито, определено със заповед на кмета на гр. Добрич, се състои от архитекти и урбанисти от България, Унгария, Естония и Италия – 7 основни и двама резервни членове. На 28 август, сряда, в 11.00 ч. журито ще започне своята работа с обход на територията, която е обект на конкурса – централната градска част от бул. „Двайсет и пети септември“ до Автогара Добрич, а техническата комисия ще предаде проектните разработки на председателя на журито - арх. Иван Димчев.

Заключителното заседание на журито ще се проведе на 30 август.

Съгласно конкурсните условия ще бъдат отличени три проекта с първа, втора и трета награда. На екипа, спечелил първа награда ще бъде предложен договор за изработка на работен проект въз основа на представената идея.

c