Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Училищата в Област Добрич могат да кандидатстват за посланици на ЕП

Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“ в Добрич бе участник в образователната инициатива и получи сертификат през 2018 г.

Програмата за училища – посланици на Европейския парламент отново ще даде възможност на ученици от средни, профилирани и професионални училища да научат повече за правата си като граждани на ЕС и за ролята на Европейския парламент. Една от най-мащабните образователни платформи, координирана от европейска институция, обяви кампания за кандидатстване, като заявки за участие ще се приемат до 23:59 часа на 24 септември 2023 г.

Инициативата стартира с пилотно издание през 2016 г. През нея до момента са били сертифицирани общо 177 училища, а участващите училища към момента са 68 и се намират из цялата страна.

През 2023-24 г. 12 нови училища ще бъдат допуснати до участие.

Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, се стреми да разясни на младежите в гимназиалния етап на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП и насърчава активното им участие в демократичните процеси на ЕС. Програмата е насочена към ученици с различен образователен и социален произход и от различни региони. Тя се ползва с подкрепата на Министерството на образованието и науката, тъй като допринася за придобиването на нови знания и умения както от учениците, така и от учителите. В учебната година, в която се провеждат европейски избори, основен акцент в дейностите по Програмата е важността на гласуването.

Училищата, участващи в Програмата, определят учители и ученици за старши и младши посланици и те отговарят за нейното изпълнение. Учителите се грижат за образователния аспект, като основно организират уроци относно европейската парламентарна демокрация. Преподавателите могат да използват интерактивни учебни материали на Европейския парламент, които съдържат обща информация и факти за ЕС, упражнения за демократични умения и участие в демократичните процеси, учебни ролеви игри и викторини. От учителите и учениците се изисква да извършват дейности като създаване на информационен пункт (включително онлайн), организиране на събития във връзка с Деня на Европа или създаване на съдържание за социалните мрежи. Те осъществяват връзка с членове на Европейския парламент, други посланици и партньори и се ангажират със своите общности.

В края на всяка учебна година се прави оценка на дейностите, извършени от училищата. При успешното приключване на програмата училищата биват сертифицирани като „Училища – посланици на ЕП“, а старши и младши посланиците получават сертификати.

Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“ в Добрич бе участник в образователната инициатива и получи сертификат през 2018 г.

Учениците от най-добре представилите се училища ще имат възможността да пътуват до Страсбург за сесия на програма „Евроскола“ или други събития, организирани от Европейския парламент в държавите членки и Брюксел или Страсбург.

c