Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

ТПП-Добрич подновява проект в подкрепа на творчески индустрии в България и Молдова

От 27 юни  Търговско-промишлена палата Добрич подновява изпълнението на проект „SUCCESS“, финансиран от инициативата EU4Business: Connecting Companies на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES. Той се реализира в периода от 20.01.2022 г. до  22.08.2022 г. в партньорство на ТПП Добрич, която е водещ партньор, и Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова (IACH).

Целта на проекта е да подкрепи български и молдовски МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне  на консултантски услуги.

По проекта през юли ще се осъществят бизнес мисии  в Добрич и Кахул. На 20 юли в Добрич ще се проведе изложение на местните представители на творческите индустрии, а на 27 юли в Кахул, Молдова - конференция относно финансирането от ЕС за сектора и споделяне на добри практики. В рамките на проекта ще се осъществят онлайн срещи между бенефициентите и партньорите. Предвидено е още предоставяне на консултантски услуги, разработка на електронно ръководство за възможностите за финансиране и добри практики в сектора – творчески индустрии.

Целевите групи по проекта са представители на фирми, сдружения, лица упражняващи свободни професии в сектор творчески индустрии.

c