Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Спортните клубове в Добрич могат да получат средства за спорт за деца в свободното време

Спортните клубове имат възможност още няколко дни да кандидатстват с проекти по Програмата на Министерството на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време” за организиране и провеждане на спортни занимания за деца през 2023 г. Програмата за догодина бе утвърдена със заповед на министъра на младежта и спорта на 4 ноември.

Основната цел на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат за период от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца.

Размерът на средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб по Програмата е увеличен от 10 000 на 18 000 лв. През 2023 година спортните клубове ще получат повече средства за възнаграждения на треньорските кадри и за ползване на спортна база.

В тази връзка всички образци на документи за кандидатстване и за отчитане по Програмата са със съществени промени, посочват от Министерството.

Крайният срок за кандидатстване с проекти е 17:30 ч. на 1-ви декември 2022 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно на място, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2023 г. са публикувани на сайта на ММС.

c