Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Синята зона в Добрич става Зона за платено паркиране, намаляват числеността й

Променя се наименованието Синя зона в Добрич и тя вече ще се казва Зона за платено паркиране. Решението бе взето на заседание на Общинския съвет /ОбС/ с приемане на промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.

Промяна на наименованието се налага, тъй като сдружение е патентовало израза Синя зона и се налага всички общини в България, които го използват, да заплащат за патент или лиценз, обясни зам.-кметът на Добрич Елка Димова.

С решението на ОбС бе редуциран численият състав на служителите на Зоната за платено паркиране от 39 на 29 души. Елка Димова посочи, че няма да се налага съкращаване на служители, тъй като повечето от бройките, които се закриват, са свободни или вакантни. В момента само с две повече от новото щатно разписание, на тези служители се предлага работа в други общински предприятия.

Променят се и наименованията на длъжностите, дейностите вече ще се извършват от инспектори и контрольори. Инспекторите ще извършват принудителната административна мярка заскобване, а контрольорите ще извършват контрол върху редовността на заплащането при паркиране.

c