Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Ремонтират сгради и съоръжения в община Ген. Тошево за 100 000 лева

Обществена поръчка, която предвижда ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на община Генерал Тошево, обяви местната администрация. Тя е на стойност 100 000 лева. Начинът й на възлагане е събиране на оферти с обява.

Поръчката е със седем обособени позиции /ОП/. Те предвиждат:

  • ОП 1 - Ремонт на покрив на сграда по ул. „Иван Вазов” в Генерал Тошево –на ниския покрив, намиращ се над входа за Бърза помощ в Медицинския център,
  • ОП 2 - Ремонт на сграда помпа в с. Преселенци,
  • ОП 3 - Изграждане на детска площадка в с. Горица,
  • ОП 4 - Ремонт на ритуалната къща в гробищния парк в с. Красен,
  • ОП 5 - Текущ ремонт на сградата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,
  • ОП 6 - Ремонт на пенсионерския клуб в с. Люляково,
  • ОП 7 - Изграждане на бетонова площадка за обредни ритуали на гробищния  парк в с. Сираково.

Крайният срок за подаване на офертите е 8 юни.

Снимката е илюстративна

c