Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Работилници по интереси в детската градина в с. Царевец

Акцент върху правилното изговаряне на звуковете в думите, съставяне на изречения по картини, откриване на мястото на звуковете в думите поставя допълнителното обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин. То се провежда в детската градина в село Царевец, съобщиха оттам. Подборът на теми е целенасочен и се изразява в работа с децата за развитие на умения за разделяне думите на срички, затвърдяване на представите им за понятия като дрехи, мебели, музикални инструменти, формиране на представи у децата за букви и звукове, обогатяване на речника на децата с паронимни двойки и ясна представа за смислоразличителната функция на звука в тях. Беседа върху „Трите прасенца“ доведе до осмислянето на последователността на събитията в литературното произведение, умение да характеризират героите и да уточняват нравствените им качества, определяне на любим герой и изразяване на лично отношение към него. Най-очаквани са ателиетата по интереси, където децата имат възможност да възприемат литературни творби, чрез демонстрация от учители и активно слушане и гледане, да осъзнават собственото си изразяване, да изразяват положително отношение към артистично изпълнение, да изпълняват самостоятелно роли, като заучават реплики наизуст, да разучават танци, запознавайки се с музиката и движението на танца, както и емоционалното му представяне.      
c